Ny forskning på medarbeidersamtaler:

Motivati-metoden har blitt forsket på: Stort feltstudie i regi av Handelshøyskolen BI

I årevis har det vært skrevet om og gjort forskning på medarbeidersamtalen, og vi har lest mye om hvor skoen trykker. Likevel har det ikke skjedd vesentlige endringer i hvordan vi forbereder og gjennomfører den viktige dialogen. Frem til nå.

Motivati har utviklet en standard undersøkelse til forberedelser av medarbeidersamtaler som har vært brukt over flere år i en rekke ulike virksomheter. Metoden har vært utviklet med utgangspunkt i forskningen rundt betydningen av den indre motivasjonens påvirkning på engasjement og produktivitet i arbeidssituasjonen. Tilbakemeldingene fra kundene har vært entydige i forhold til at metoden bidrar til en mer konkret og motiverende samtale, enn ved bruk av de tradisjonelle skjemaene.

Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI ble gjort kjent med metoden, og ønsket å foreta en feltstudie. Målet var å verifisere om medarbeidernes opplevelse av medarbeidersamtalen oppleves som signifikant bedre første gang de får forberede seg med Motivati, enn ved forberedelse med bruk av tradisjonelle skjemaer. Studien ble gjennomført under ledelse av førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad (bilde).

mads-nordmo-arnestad-forskning-på-medarbeidersamtaler
Motivati-dialog

I studien deltok totalt 500 ansatte fra 2 virksomheter.

 • Studentsamskipnaden Sammen, med et vidt spekter av stillinger og 400 ansatte.
 • Sysco AS, kompetansebedrift innen IT med 100 ansatte.

Begge virksomheter ble tilfeldig delt inn i to grupper av forskeren. I den ene gruppen fikk lederne 1,5 times opplæring i bruk av Motivati via Skype eller i fysisk møte. Medarbeiderne fikk skriftlig informasjon om metoden før de svarte på den forberedende undersøkelsen fra Motivati.

Den andre gruppen ble kontrollgruppe som brukte skjemaene de var kjent med fra tidligere år. Kontrollgruppen fikk ingen informasjon om Motivati.

Medarbeidersamtalene ble gjennomført i samme tidsrom for begge gruppene i hver virksomhet, og det pågikk ingen endringsprosesser i noen av virksomhetene som kunne påvirke resultatene.

Praktisk gjennomføring

Alle ansatte i Motivati-gruppen måtte svare på samme forberedende undersøkelse.  Dette var Motivati sin standard undersøkelse uten noen form for tilpasning til virksomhetene. Undersøkelsen består i to deler, og det tar vanligvis 15-20 minutter å svare.

Studiens første del:

Faktorene som kartlegges gir et bilde av medarbeiderens vektlegging og opplevelse av motivasjonsfaktorer som er generelle for en rolle i arbeidslivet:

 • Arbeidsinnhold – interessant/meningsfylt?
 • Ansvar og autonomi – frihet til å bestemme
 • Tilbakemelding/feedback
 • Forholdet til nærmeste leder
 • Faglig utvikling/kompetanse
 • Kollegial støtte – føle seg inkludert
 • Samarbeid generelt i organisasjonen
 • Mestring – opplevelsen av å lykkes
Graf-i-ipad-forskning-medarbeidersamtaler
motivati-aggregert-info

Studiens andre del:

Undersøkelsens andre del har 28 tilleggsspørsmål som ble brukt uten noen tilpasning til virksomhetene. Spørsmålene utgjør i realiteten en liten medarbeidertrivselsundersøkelse. Spørsmålene gir leder bedre innsikt til å forstå gap-analysen, og dermed et bedre utgangspunkt til å stille relevante og gode spørsmål som åpner opp dialogen.

Og de konkrete resultatene?

De viser at det det finnes empirisk grunnlag for å si at Motivati-metoden virker betydelig bedre enn de tradisjonelle skjemaene vi er vant med å bruke:

«Vi fant at bruk av Motivati medfører en forbedret opplevelse hos medarbeiderne av

 • samsvar mellom tilbakemeldingene i medarbeidersamtalen og egne prestasjoner
 • opplevd relevans av tema
 • opplevd anerkjennelse

Dette er jo veldig viktige faktorer, så det er gode nyheter, særlig med tanke på at intervensjonen Motivati gjorde var ganske beskjeden med bare 1,5 times opplæring av lederne», sier Arnestad.

Og hvordan kan dette være verdifullt for din bedrift? Les om Motivati-metoden.

Forskning-på-medarbeidersamtaler-resultat

Nysgjerrig?

La oss få vise deg hvordan du kan få mer ut av dialogen med dine medarbeidere:

Meny