Kundehistorier
Skrevet av Elisabeth Lycke Grønner

Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå

Last ned guide

Ved hjelp av Motivati-metoden har Norengros tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå.  -«Vi er blitt flinke på å «cut the crap».

– Før kunne en medarbeidersamtale være veldig generell og til tider litt for mye utenfor agenda. Man holdt seg til selvfølgelighetene og styrte unna de egentlige utfordringene, sier Thomas Tennebø, salgssjef, ansvarlig for forretningsutvikling, prosjekt og storkunder hos Norengros i Bergen, og utdyper:

– Nå er vi blitt flinke på å «cut the crap» og samtalene blir derfor mer konstruktive – og mye mer nyttige både for medarbeideren og meg som leder.

Norengros har brukt Motivati sitt lederverktøy helt siden 2016. Før det ble samtalene oftest oppsummert på et papir og lagt i en skuff, uten noen form for oppfølging.

Nå har de all informasjon lagret i skyen og lederne får et utgangspunkt som gjør det tydelig hvordan medarbeideren opplever sin arbeidshverdag.

– Vi vet at fornøyde medarbeidere både leverer bedre og har mer lyst til å bli værende i bedriften, sier Cecilie Lycke, daglig leder og grunnlegger av Motivati.

Slik fungerer Motivati-metoden

I forkant av samtalen svarer medarbeideren på en undersøkelse som resulterer i Motivasjonsanalysen™. Analysen gir et bilde av hvor tilfreds vedkommende er med sin arbeidssituasjon, og det blir tydelig for begge hva samtalen bør dreie seg om.

Motivasjonsanalysen™ gjør det lettere for leder å legge forholdene til rette, slik at medarbeideren kan forstå rollen og arbeidsoppgavene sine, ta ansvar for eget arbeid og dermed lykkes og trives.

Cecilie Lycke, daglig leder i Motivati digitale lederverktøy.

Det er kjent at en av de store utfordringene med medarbeidersamtalen er manglende oppfølging.

– I verktøyet er det derfor enkelt å opprette en handlingsplan, konkretisere kompetansemål, legge inn påminnelser og opprette notater som forenkler god oppfølging og utvikling, forteller Cecilie.

Motivati kunde Norengros
(F.v.) Wenche Ekevold, Borghild Midttun, Linda Juliussen og Thomas Tennebø i Norengros benytter seg alle av Motivati-metoden. Foto: Brand Studio

Gode erfaringer hos Norengros

Thomas og kollega Borghild Marie Midttun, salgssjef for helseprodukter i Norengros, er begeistret for verktøyet:

– Erfaringene med verktøyet er veldig gode og tilbakemeldingene fra medarbeiderne likeså. Funksjonaliteten er selvforklarende og det er utrolig nyttig å ha alt samlet digitalt og på ett sted, sier Borghild.

Thomas peker på at metoden lærer han å kjenne de ansatte på en helt ny måte.

– Takket være Motivati tør vi å ta tak i de viktige tingene. Det som kommer ut av samtalen, blir så håndfast. Handlingsplanen som vi sammen kommer frem til gjør at bordet fanger, begge veier. På denne måten blir jeg en bedre leder også, sier han.

–  Når Motivasjonsanalysen™ er klar og utgangspunktet for samtalen ligger på bordet, gir det et godt bilde av medarbeiderens situasjon, sier Borghild.

Hun sier videre at mange får en aha-opplevelse når de ser analysen.

– De sier at «ja, det er jo akkurat slik det er, men jeg klarte ikke helt å sette ord på det», utdyper hun.

For salgssjefene er medarbeidersamtalen en nyttig arena for å lufte stort og smått, godt og vondt, og det er viktig å bruke tiden riktig.

Erfaringene bekreftes av forskning

Det er bevist gjennom nyere forskning, gjort av Handelshøyskolen BI, at Motivati-metoden fungerer betraktelig bedre enn andre metoder for medarbeidersamtaler.

Mads Nordmo Arnestad ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen har utført effektstudien som evaluerer Motivati-metoden.

– Vi fant blant annet ut at deltagerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin. Det er noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring, sier BI-forskeren.
Mads Nordmo Arnestad - Motivati - Medarbeidersamtale
Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Foto: Privat.

Bedre kontinuitet – også ved lederbytte

Da Borghild startet i Norengros som leder, hjalp verktøyet henne med å komme kjapt i gang med lederoppgavene.

– Som nyansatt leder overtok jeg innsynsretten til mine medarbeideres tidligere leder. Dette gjorde at jeg kunne lese meg opp på arbeidssituasjonen og historikken deres og stille best mulig forberedt til medarbeidersamtalen. Dette sikret også god kontinuitet for de ansatte, forteller Borghild.

Som ny i Norengros fikk Borghild tett oppfølging med god støtte fra verktøyet. Etter to uker mottok hun en undersøkelse som kartla om hun hadde fått det hun trengte av praktisk tilrettelegging i oppstarten. I de påfølgende månedene ble det videre kartlagt hvordan hun hadde funnet seg til rette med nye arbeidsoppgaver og det nye arbeidsmiljøet gjennom Motivasjonsanalysen™ for nyansatt.

– Vi kunne ta en fot i bakken, og det ga oss en bedre mulighet for å korrigere underveis hvis det var noe som manglet, sier Borghild.

Motivati kunde Norengros
Økonomi- og HR-sjef Wenche Ekevold og administrasjonssjef Linda Juliussen benytter seg av flere moduler av Motivati sitt verktøy. Foto: Brand Studio

Et helhetlig verktøy

Motivatis verktøy gir bedriften også tilgang på flere moduler som er nyttige for HR. En bank av undersøkelser kan brukes til inspirasjon og utgangspunkt til oppfølging av nyansatte, arbeidsmiljøundersøkelser, lederevalueringer og kompetansekartlegging.

Administrasjonssjef Linda Juliussen forteller at Motivati-verktøyet brukes på tvers av alle i Norengros. Dette til tross for at arbeidsstokken består av alt fra lagerarbeidere til sjåfører, renholdere, selgere og kontoransatte.

– Spørsmålene som stilles i spørreundersøkelsene er like for alle, og det blir dermed enkelt å måle temperaturen på hele organisasjonen, sier hun.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide