Fornøyde medarbeidere lønner seg!

Motivati er det ledende systemet for dynamisk utvikling av mennesker og kultur.
Vi har fornyet medarbeidersamtalen!

Motivasjonsanalysen™

I forberedelse til medarbeidersamtalen

Dine ansatte er unike – det gjelder behovene deres også. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ snakker du menneske til menneske, og anerkjenner ønsker og utfordringer i arbeidshverdagen. Dialogen er det viktigste verktøyet du har som leder.

Helhetlig oppfølging av
medarbeiderne

Systemet for verdifulle samtaler, kartlegginger og dynamisk utvikling.

Opplevelsen av arbeidssituasjonen har stor innvirkning på engasjement, trivsel og produktivitet. Motivati gir deg unik innsikt i medarbeidernes arbeidshverdag ved hjelp av undersøkelser som underlag til samtaler, og ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet. Innsikten hjelper deg med å forstå hva som skal til for at hver enkelt skal trives og prestere best mulig. Med handlingsplaner, notater og kompetanseoversikt har du verktøyene for kontinuerlig utvikling og vekst. La oss skape en dynamisk arbeidsplass sammen!

Hvorfor Motivati?

Smart medarbeideroppfølging

Medarbeidersamtalene er kjent for å være en tidkrevende prosess med for dårlig individuell tilpasning, med varierende gjennomføringsgrad og oppfølging i etterkant. Dette har vi gjort noe med! Motivasjonsanalysen hjelper dere til å snakke om det som er viktigst for å fremme en god arbeidssituasjon. Handlingsplan, notat og kompetanseoversikt, gjør det enkelt å følge opp og legge forholdene til rette for utvikling. Er det områder dere ønsker å utforske og skaffe bedre innsikt i, kan dere sende ut en kartlegging. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet i virksomheten.

Et intuitivt verktøy som fungerer

I Motivati får du alt på ett sted. Slik sparer du tid på planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene. Du kan også enkelt organisere og gjennomføre andre aktiviteter og oppgaver som for eksempel oppfølging av nyansatte, trivselsundersøkelser og individuell kompetanseutvikling.

Sikker, skybasert lagring

Motivati er et norskutviklet verktøy som prioriterer god informasjonssikkerhet. All informasjon lagres skybasert i EU og vi har innebygget personvern i verktøyet. Motivati passer både store og små virksomheten, og vi kan tilpasse innlogging etter hvilke interne sikkerhetsregler som er i organisasjonen. Implementeringen er rask og enkel - kom i gang i dag!

Nysgjerrig? Avtal demo

Referanser

Moreld

"Vi så umiddelbart at Motivati var nyttig for oss fordi det er så enkelt og lett tilgjengelig. Tilbakemeldingene fra ledere og medarbeidere er bare positive!"

NorEngros

"Mange får en slags aha-opplevelse når de ser Motivasjonsanalysen™ og sier at «ja, det er jo akkurat slik det er, men jeg klarte ikke helt å sette ord på det selv."

Allier Gruppen

"Vi har fått struktur og system på medarbeidersamtalen. I tillegg er den mer effektiv. Nå ser vi umiddelbart hvor skoen trykker og kan fange opp ulike utfordringer."

SuperOffice

"Ansatte føler seg sett og hørt, og vi får mer profesjonell håndtering av rutinen. Vi sparer tid, og det blir lettere å lede!"

Osterøy Kommune

"Det blir et bedre fokus med Motivasjonsanalysen™, der lederne får snakke med hver enkelt om hva som er viktig for dem. Det gir også en anledning til å avstemme forventninger, noe som oppleves som veldig viktig."

Seam

"Vi har aldri fått så mange gode tilbakemeldinger på gjennomføring av medarbeidersamtalene som etter at vi tok i bruk Motivati!"

Om Motivati

Drømmen om å gjøre det lettere å lykkes som leder

Vi ønsker å bidra til at virksomheter og lederne tar vare på den ambisiøse målsettingen som ligger i å skape gode og bærekraftige arbeidsplasser. Det fine er at når du lykkes med dette oppdraget, øker motivasjonen og lønnsomheten.

Dialog er uten tvil det viktigste verktøyet en leder har til å følge opp og utvikle sin virksomhet. Men det er ikke det enkleste verktøyet, siden den kan bli hemmet av både ubekvemhet og relasjonen man har. Vi kan ikke gjette hva andre tenker, og vi kan ikke pålegge andre å være motivert.

Kombinasjonen av skyteknologi og solid HR-kompetanse har gitt oss mulighet til å utvikle et verktøy som forsterker, forenkler og effektiviserer samspillet mellom medarbeider og leder.

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer