MOTIVATI DIGITALE LEDERVERKTØY

Sammen skaper vi motiverte medarbeidere!

Du sparer tid, bygger relasjoner raskere og sikrer at hver medarbeider kan trives og prestere på sitt beste.

Avtal demo

Hva er unikt med Motivati?

Motivati er et digitalt lederverktøy som gir støtte til dialog og struktur gjennom hele ansettelsen. Utgangspunktet er medarbeidersamtalen, der vi har utviklet en ny metode som gjør at du får individuelt tilpassede samtaler med hver enkelt medarbeider.

Hvorfor medarbeidersamtaler?

Det finnes ingenting som har så sterk innvirkning på resultater enn lederskap. Og likevel er det så få som har tid til det. Med Motivati får du unik innsikt i den enkeltes arbeidssituasjon, og kan bruke tiden på det som er viktig å snakke om for den enkelte. Motivati gjør det lettere å lede!

Hva er resultatet?

Med Motivati får du som leder mulighet til å skape god rolleforståelse og kontinuerlig utvikling blant dine medarbeidere. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet.

Nyere forskning fra Handelshøyskolen BI viser at Motivati virker. Les mer her.

"Vi har fått en metode der de ansatte føler seg sett og hørt. Motivati gjør det lettere å lede!"

Dette får du med Motivati:

Enkel medarbeideroppfølging

 • Smart metode for medarbeidersamtalen
 • Onboarding av nyansatte
 • Effektive temperaturmålinger og trivselsundersøkelser
 • Kompetansekartlegging

Smart struktur og funksjonalitet

 • Handlingsplaner med fremdriftsrapportering
 • God kompetanseoversikt
 • Effektiv notatfunksjon for leder
 • Resultater på individ-, avdeling- og organisasjonsnivå

Trygt lagret i skyen

 • Innebygget personvern
 • God informasjonssikkerhet
 • Single Sign-On
LÆR MER OM VÅR METODE FOR MEDARBEIDERSAMTALE

Motivati-metoden

Vi har knekt koden som sørger for en god og nyttig medarbeidersamtale.

Norske bedrifter bruker betydelig tid og ressurser på medarbeidersamtaler for å øke motivasjon og engasjement. Likevel oppleves ofte samtalene som lite nyttige, noen ganger direkte demotiverende. Hovedårsakene er mangelen på individuell tilpasning, og oppfølging i etterkant. Det som tas opp føles rett og slett lite relevant, og derfor blir også god oppfølging vanskelig.

Disse utfordringene har Motivati funnet løsningen for.

Lær mer

Vil du vite mer?

Noen av våre kunder
Meny