Medarbeidersamtalen som motiverer, bygger gode relasjoner og skaper positiv vekst for alle.

Lederverktøyet som gir unik innsikt i dine medarbeideres arbeidshverdag

medarbeidersamtalen-mal-endringsledelse

Hva er unikt?

Motivati gir deg det du trenger for å bli en bedre leder. Kjernen i verktøyet vårt er medarbeidersamtalen. Vi har utviklet Motivasjonsanalysen™ som gjør at du får individuelt tilpassede samtaler med hver enkelt medarbeider.

Hvorfor medarbeidersamtaler?

Dialog er det viktigste verktøyet en leder har, og medarbeidersamtalen er et bra sted å starte. Motivati hjelper deg med å forstå dine medarbeideres individuelle behov og på den måten sikre at de trives og lykkes i arbeidshverdagen.

Hvilke resultater kan du oppnå?

Med Motivati får du som leder mulighet til å skape god rolleforståelse og kontinuerlig utvikling blant dine ansatte. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet i virksomheten.

Et intuitivt lederverktøy som fungerer

Smart medarbeideroppfølging

Motivati er medarbeidersamtalen satt i system. Verktøyet gjør det enklere for deg som leder å følge opp og utvikle dine ansatte – i tråd med deres behov og for virksomhetens beste. Du og dine medarbeidere kan lage handlingsplaner med fremdriftsrapportering og opprette notater, samtidig som du får god oversikt over eksisterende og manglende kompetanse.

Smart medarbeideroppfølging

Motivati er medarbeidersamtalen satt i system. Verktøyet gjør det enklere for deg som leder å følge opp og utvikle dine ansatte – i tråd med deres behov og for virksomhetens beste. Du og dine medarbeidere kan lage handlingsplaner med fremdriftsrapportering og opprette notater, samtidig som du får god oversikt over eksisterende og manglende kompetanse.

Solid funksjonalitet

I Motivati får du alt på ett sted. Slik sparer du tid på planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene. Du kan også enkelt organisere og gjennomføre andre aktiviteter og oppgaver som for eksempel temperaturmålinger, trivselsundersøkelser og individuell kompetanseutvikling.

Solid funksjonalitet

I Motivati får du alt på ett sted. Slik sparer du tid på planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene. Du kan også enkelt organisere og gjennomføre andre aktiviteter og oppgaver som for eksempel temperaturmålinger, trivselsundersøkelser og individuell kompetanseutvikling.

Sikker, skybasert lagring

Motivati prioriterer god informasjonssikkerhet. All informasjon lagres skybasert i EU og vi har innebygget personvern i verktøyet. Motivati passer både store og små virksomheten og vi kan tilpasse innlogging etter hvilke interne sikkerhetsregler som er i organisasjonen.

Sikker, skybasert lagring

Motivati prioriterer god informasjonssikkerhet. All informasjon lagres skybasert i EU og vi har innebygget personvern i verktøyet. Motivati passer både store og små virksomheten og vi kan tilpasse innlogging etter hvilke interne sikkerhetsregler som er i organisasjonen.

Aktuelt

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Noen av våre kunder