MOTIVATI DIGITALE LEDERVERKTØY

Vår metode sørger for relevante medarbeidersamtaler. Du sparer tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider

MOTIVATI PÅ ETT MINUTT:

Nyere forskning fra Handelshøyskolen BI viser at Motivati virker. Les mer her.

Hva er unikt med Motivati?

Motivati er et digitalt lederverktøy som gir støtte til dialog og struktur gjennom hele ansettelsen. Utgangspunktet er medarbeidersamtalen, der vi har utviklet en ny metode som gjør at du får individuelt tilpassede samtaler med hver enkelt medarbeider.

Hvordan fungerer det?

Alle ansatte forbereder seg til medarbeidersamtalen med en nettbasert undersøkelse som passer til alle roller, både i små og store virksomheter. Resultatet av denne gir deg unik innsikt i den ansattes jobbsituasjon. Dette skaper relevant dialog som gjør det lettere å lede.

Hva er resultatet?

Med Motivati får du som leder mulighet til å skape god rolleforståelse og kontinuerlig utvikling blant dine medarbeidere. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet.

"Vi har fått en metode der de ansatte føler seg sett og hørt. Motivati gjør det lettere å lede!"

Dette får du med Motivati

Enkel medarbeidersamtale

Enkelt verktøy i skyen.
Du blir kvitt papirmøllen.
Alltid tilgjengelig.

Smart metode

En forberedelse passer til alle roller.
Strukturerer arbeidet.
Egen pålogging til leder og medarbeidere.

Trygt lagret

Innebygget personvern og god informasjonssikkerhet.
Lagret på norske servere.

LÆR MER OM VÅR METODE FOR MEDARBEIDERSAMTALE

Motivati-metoden

Vi har knekt koden som sørger for en god og nyttig medarbeidersamtale.

Norske bedrifter bruker betydelig tid og ressurser på medarbeidersamtaler for å øke motivasjon og engasjement. Likevel oppleves ofte samtalene som lite nyttige, noen ganger direkte demotiverende. Hovedårsakene er mangelen på individuell tilpasning, og oppfølging i etterkant. Det som tas opp føles rett og slett lite relevant, og derfor blir også god oppfølging vanskelig.

Disse utfordringene har Motivati funnet løsningen for.

Lær mer

Vil du vite mer?

Noen av våre kunder
Meny