Medarbeiderutvikling som gir resultater!

Med Motivati Digitale Lederverktøy sikrer du at hver medarbeider trives og presterer på sitt beste. Det er i dialogen det skjer!

Fyll ut e-postadressen og få tilsendt demonstrasjonsvideoen «Motivati på 5 minutter»


Hva er resultatet?

Med Motivati får du som leder mulighet til å skape god rolleforståelse og kontinuerlig utvikling blant dine medarbeidere. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet.

Hvorfor medarbeidersamtaler?

Medarbeidersamtalen er en god arena til å bygge relasjoner, slik at lederne kommer i posisjon til å legge forholdene til rette for motivasjon og til å bringe strategien ned til individnivå. Det er også en arena hvor hver medarbeider får sin mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon.

Hva er unikt med Motivati medarbeidersamtale?

Med Motivati-metoden får du individuelt tilpassede samtaler med dine medarbeidere. Metoden gir deg unik innsikt i den enkeltes arbeidssituasjon, og dere kan bruke tiden på det som er viktig å snakke om. Motivati gjør det rett og slett lettere å lede!

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat!

– Vi fant blant annet ut at deltakerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin, noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring, sier førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad.
Dette får du med Motivati:

Enkel medarbeideroppfølging

 • Forenkler fjernledelse
 • Smart medarbeidersamtale
 • Onboarding av nyansatte
 • Temperaturmålinger
 • Trivselsundersøkelser
 • Kompetanseutvikling

Smart struktur og funksjonalitet

 • Handlingsplaner med fremdriftsrapportering
 • God kompetanseoversikt
 • Effektiv notatfunksjon for leder
 • Rapporter på individ-, avdeling- og organisasjonsnivå

Trygt i skyen

 • Innebygget personvern
 • God informasjonssikkerhet
 • Single Sign-On
 • Så godt som «Plug ‘n’ Play»
 • Passer store og små virksomheter

"Vi har fått en metode der de ansatte føler seg sett og hørt. Motivati gjør det lettere å lede!"

Vil du vite mer?

Noen av våre kunder
Meny