God ledelse finner du i dialogen med dine ansatte.

Bygg gode relasjoner – vår metode for medarbeidersamtalen er et bra sted å starte.

Hjerte i flammer ikon

Hva er unikt med Motivati?

Motivati er lederverktøyet som gir deg unik innsikt i dine medarbeideres arbeidshverdag. Kjernen er medarbeidersamtalen, der vi har utviklet en motivasjonsanalyse som gjør at du får individuelt tilpassede samtaler med hver enkelt medarbeider.

Graf ikon

Hvorfor medarbeidersamtaler?

Dialog er det viktigste verktøyet en leder har, og medarbeidersamtalen er et bra sted å starte. Motivati hjelper deg å bygge gode relasjoner slik at du kan legge forholdene til rette for motiverte ansatte som drar i samme retning.

Stigende graf ikon

Hvilke resultater kan du oppnå med Motivati?

Med Motivati får du som leder mulighet til å skape god rolleforståelse og kontinuerlig utvikling blant dine ansatte. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet.

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat!

– Vi fant blant annet ut at deltakerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin, noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring, sier førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad.

DETTE FÅR DU MED MOTIVATI LEDERVERKTØY

Kollegialt samhold ikon

Enkel medarbeideroppfølging

 • Smart medarbeidersamtale
 • Onboarding av nyansatte
 • Temperaturmålinger
 • Trivselsundersøkelser
 • Kompetanseutvikling
Trygt lagret i skyen ikon

Smart struktur og funksjonalitet

 • Handlingsplaner med fremdriftsrapportering
 • God kompetanseoversikt
 • Effektiv notatfunksjon for leder
 • Rapporter på individ-, avdeling- og organisasjonsnivå
Trygt lagret på server i Norge ikon

Trygt i skyen

 • Innebygget personvern
 • God informasjonssikkerhet
 • Single Sign-On
 • Så godt som «Plug ‘n’ Play»
 • Passer store og små virksomheter

"Vi har fått en metode der de ansatte føler seg sett og hørt. Motivati gjør det lettere å lede!"

Vil du vite mer?

Noen av våre kunder