Artikkel
Skrevet av Nina Hetland

‘Den vanskelige samtalen’

Last ned guide

Selve begrepet ‘den vanskelige samtalen’ er krevende – hva er det egentlig som er vanskelig?

Vanskelige tema?

Det er flere element ved en samtale som kan være vanskelig. Selvfølgelig kan det være et vanskelig tema å ta opp – er du nødt til å be noen om å endre atferd? Gjelder samtalen en konfliktsituasjon? Er det nødvendig med organisasjonsendringer i form av nedbemanninger og oppsigelser? Har det blitt varslet om kritikkverdige forhold, og du må begynne å nøste i hva dette handler om?

Hva som oppleves som et vanskelig tema er subjektivt, og preges av hva du selv synes er vanskelig, hvilke erfaringer du har fra før, og hva som vekkes av tanker og følelser i deg. Fellesnevneren er at de kan skape reaksjoner hos den du skal ha samtalen med.

Vanskelige reaksjoner?

Ulike tema kan være vanskelige å ta opp fordi du selv synes de er krevende, men også fordi de kan være krevende for den du skal snakke med. En sak du tenker kan være vanskelig å ta opp, kan bli mottatt på en god måte, og da er jo ikke temaet like vanskelig lenger!

Følelsesmessige reaksjoner er ikke lette å forutse, og dermed utfordrende å forberede seg på.

Hvilke reaksjoner som er vonde å håndtere er knyttet til hvem du selv er; hva du synes er vanskelig, og hva en slik reaksjon kan trigge i deg.

Å møte andres følelsesuttrykk kan være krevende. Noen synes det er vanskelig å håndtere andres gråt. Andre synes det er mer vanskelig å møte sinne. For andre igjen kan det verste være å møte arroganse eller å bli latterliggjort.

Hvem vil vel være den som får en medarbeider eller kollega til å bli sint, frustrert eller lei seg? - De fleste av oss vil aller helst at de rundt oss skal ha det bra! Og de færreste av oss ønsker å stille seg i en posisjon der det er nærliggende å bli skjelt ut, kritisert eller miste tillit og anseelse/respekt.

Din rolle

Et annet element som påvirker hvor vanskelig ‘den vanskelige samtalen’ er, er knyttet sammen med hvilken rolle du har i denne samtalen, og hvilken relasjon du har til den du skal snakke med. I arbeidssammenheng er den vanskelige samtalen ofte knyttet opp mot rollen du har. Som leder må du ta opp saken dersom en medarbeider ikke leverer, som HR-leder må du kanskje stå i oppsigelsessaker etc. Det er rollen som styrer hvem som skal inn i samtalen og hvordan saken skal håndteres.

Det kan være stor forskjell på å gå inn i en slik samtale med en person du føler deg sterkt knyttet til, eller som du vet gjør sitt aller beste, uten likevel å klare oppgavene godt nok. For ikke å snakke om hvor vanskelig det kan være å gi et negativt budskap til en person du vet er i en krevende livssituasjon. Om du i tillegg må fortsette å forholde deg til denne personen i lang tid etter samtalen kan det være ekstra krevende å gå inn i materien.

Relasjoner

Det vanskeligste med ‘den vanskelige samtalen’, handler i ytterste konsekvens om at samtalen kan utfordre, påvirke og prege relasjonen mellom deg og den du skal ha samtalen med.

Hvordan skal jeg forholde meg til ‘den vanskelige samtalen’?

Om samtalen blir vanskelig handler altså mye om hva du selv synes er vanskelig å sette ord på, og hvordan du selv føler du kan håndtere de ulike reaksjonene som måtte komme.

Det å grue seg til noe kan skjerpe sansene og hjelpe deg å mobilisere. Å gå inn i en ‘vanskelig samtale’ med litt nervøsitet og uro kan presse deg til å gjøre gode forberedelser og hjelpe deg til å holde på oppmerksomheten og fokuset gjennom dialogen.

Å la være å ta ‘den vanskelige samtalen’ kan gjøre vondt verre. Det er sjelden det lønner seg å utsette noe bare fordi det kjennes krevende. Tar man tak i ubehagelige temaer når de dukker opp, kan man snu den vanskelige samtalen til å bli ‘den nødvendige samtalen’.

Min utfordring til deg blir denne: Tenk at ‘den nødvendige samtalen’ er nødvendig å holde fordi den er viktig.

Et slikt utgangspunkt kan hjelpe deg å:

  • ta tak i vanskelige tema på et tidligere tidspunkt, gjerne før de blir så vanskelige
  • håndtere eventuelle reaksjoner på en bedre måte, de hører med
  • gjøre deg tydeligere i kommunikasjonen, det er lettere å vite hva du står for og mener

Dette bidrar til å bygge tillit og styrke relasjoner! Og husk: Forventninger har en tendens til å gå i oppfyllelse – også forventninger om det som kan gå bra!

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide