Artikkel
Skrevet av Cecilie Lycke

Mal for medarbeidersamtalen

Last ned guide

Det finnes utallige ulike maler for medarbeidersamtalen som har vært i bruk opp gjennom årene. Noen er kortfattet, andre er omfattende med mange spørsmål medarbeider og leder skal forberede seg ut fra. Det finnes ikke en fasit på hva som er rett, men det er i alle fall en fordel å tenke gjennom hva du tror er beste måte i din egen organisasjon. Hvordan kan dere enklest mulig gi tilstrekkelig støtte til at samtalene får verdi og bidrar til utvikling?

Hvorfor skal vi ha en medarbeidersamtale mal?

Det er ikke alle ledere som umiddelbart ser verdien av en medarbeidersamtale. Det er ofte fordi de ikke føler seg komfortable med å skulle være så tett på en ansatt, eller at de rett og slett ikke vet hva målet med samtalene er. Da er det lett for at det blir en «klein» samtale, bare en evalueringssamtale med gjennomgang av prestasjoner og oppgavene, eller bare en hyggelig kaffestund. Du får ikke tatt ut mye av potensialet i organisasjonen på denne måten. Begynn derfor med å sjekke ut ledernes holdninger til medarbeidersamtalene, og jobb med forståelsen. Har øverste ledelse en positiv holdning til medarbeidersamtalene? Hvilken støtte og opplæring trenger lederne?

Her kommer malen inn. En mal for medarbeidersamtalen skal gi felles forståelse for hensikten, bidra til at alle stiller forberedt til samtalen, gi større grad av likebehandling og gi støtte til å gjennomføre medarbeidersamtalene, slik at ikke noe viktig blir glemt ut.

Tips til forberedelse av medarbeidersamtalen

 • Hensikt – hva er målet med samtalene? Hva skal de ta vare på og bidra til?
 • Hva skal snakkes om? – Hvordan har den ansatte det på jobb? Hva ble vi enige om i forrige samtale? Hvordan er oppgavene tatt vare på? Hvor går veien videre? Se vårt forslag i neste avsnitt.
 • Egnet samtaleform – Leder må huske at dette er «medarbeiderens samtale» og inspirere den ansatte til å ta aktivt del i samtalen gjennom åpne og velment nysgjerrige spørsmål. Her kan du lese en artikkel om den enkle teknikken «nysgjerrig dialog».
 • Ha en sjekkliste med konkrete punkter som brukes til forberedelse og som støtte i samtalen
 • Oppfølging i etterkant – Hvor forankres det de blir enige om? Hvor oppbevares dokumentasjonen? Hvordan skal det følges opp frem til neste samtale?

Mal for medarbeidersamtalen

1. Motivasjon

All endring, utvikling og oppgavegjennomføring krever motivasjon. Derfor er det lurt å starte med å bli best mulig kjent med den ansattes oppfatning av sitt ståsted.

Nedenfor har vi listet opp 8 spørsmål som er utledet av teorien for indre motivasjon, og som gir et generelt bilde av en arbeidssituasjon. Disse spørsmålene egner seg godt som forberedelse for medarbeider, og som knagger i samtalen. Hva er det som motiverer mest? Hva er ikke så viktig? Hvordan blir områdene tatt vare på?

 1. Hvor viktig er det for deg at arbeidsinnholdet er interessant/meningsfylt?
 2. Hvor viktig er det for deg med ansvar og frihet til å bestemme selv?
 3. Hvor viktig er det for deg å få tilbakemelding/feedback?
 4. Hvor viktig er det for deg å ha et tett og godt forhold til nærmeste leder?
 5. Hvor viktig er det for deg med faglig utvikling/kompetanse? Synes du at du får   brukt kompetansen din?
 6. Hvor viktig er det at du får kollegial støtte og at du føler deg inkludert?
 7. Hvor viktig er det for deg at det er godt samarbeid i organisasjonen?
 8. Hvor viktig er det for deg å oppleve at du mestrer og lykkes?

Synes ikke den ansatte at områdene som oppleves som viktige er godt nok ivaretatt over tid, vil det sannsynligvis føre til høye kostnader bunnet i fravær, jobbytte, konflikter, etc. Dette kan forhindres, bare vi kommer tidlig nok på banen.

Basert på disse 8 områdene har Motivati utviklet Motivasjonsanalysen™ som gir ledere en verdifull innsikt i medarbeiderens arbeidssituasjon. Den viser hva som er viktig for medarbeiderens motivasjon og om vedkommende opplever at disse er ivaretatt. Slipp å bruke en standard mal og la resultatet i analysen styre samtalen. Les mer om medarbeidersamtalen med Motivati.

2. Oppgavene – leveransen

 • Hva har blitt blir levert?
 • Hvordan gikk det?
 • Kan vi lære noe av det som har blitt gjort?
 • Hvilke mål og oppgaver skal gjelde i perioden som kommer?

Les: Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen

3. Kompetanse

 • Hva ønsker du?
 • Hva trenger virksomheten?
 • Hvor går veien videre?
 • Hva gjør vi for at du skal få kompetansen?
 • Er det noe som hemmer deg, - tid, motivasjon, annet?

Les: Kompetanseutvikling - vær foreberedt på morgendagen!

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide