Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen

Dine ansatte er unike – det gjelder behovene deres også. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ snakker du menneske til menneske, og anerkjenner ønsker og utfordringer i arbeidshverdagen. Dialogen er det viktigste verktøyet du har som leder.

Vet du hva som motiverer dine ansatte?

Motivasjon er alfa og omega for å kunne løse oppgavene våre på en god måte. Hvis vi ikke er motivert for arbeidet og jobben vi gjør, vil dette også påvirke leveransene, kundeopplevelsene, produktiviteten og resultatet. For at du som leder skal kunne forstå og tilrettelegge for dette, må medarbeiderne kunne kommunisere sine behov.

For å hjelpe, har vi utviklet Motivasjonsanalysen™ som er et resultat av undersøkelsen du sender ut i forkant av medarbeidersamtalen. Det gir både deg og medarbeideren en sjanse til å forberede dere, og samtalen blir skreddersydd til den enkelte basert på medarbeiderens svar.

I tillegg til å se individsvar har du som leder tilgang på avdelings- og organisasjonsresultater som gir deg en helhetlig oversikt og dypere innsikt i arbeidsmiljøet. For å sikre at alle holder medarbeidersamtalene som planlagt, har du en oversikt over hvem som har mottatt og svart på undersøkelsen og gjennomført samtalene.

Avtal demo

Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen

Motivasjonsanalysen™ viser deg hvilke motivasjonsfaktorer som er viktigst for medarbeideren for å trives og prestere på jobb, og hvordan arbeidssituasjonen oppleves. Analysen er ment til å finne ut om det er noe som hemmer medarbeiderens motivasjon og engasjement, og om det er områder som kan forbedres, slik at mulighetene for gode resultater øker. Der det er en avstand mellom viktigheten og opplevelsen, er det et forbedringsrom. Dette gir deg som leder en unik innsikt i hver ansatt sin arbeidssituasjon, og du kan gå i samtale og spørre om det som er relevant for den enkelte.

Medarbeidersamtalen

I medarbeidersamtalen tar du med deg Motivasjonsanalysen™ og fokuserer på forbedringsrom og det som er viktig for medarbeiderens arbeidssituasjon. Du må også se på hvordan dette passer inn med hva bedriften ønsker å oppnå. Dette hjelper deg som leder å vise at du virkelig ser, hører og anerkjenner medarbeideren. I tillegg, gir du medarbeideren ansvar ved å la dem komme med egne forslag til hvordan de kan bidra til bedriftens mål og hvordan de kan forbedre sin egen arbeidssituasjon.

Oppfølging etter medarbeidersamtalen

I etterkant av samtalen er det viktig å følge opp det dere ble enige om. Dette gjøres enkelt ved å registrere mål og aktiviteter i medarbeiderens handlingsplan og notat. Slik sikrer du at dere sammen tar ansvar for utvikling og fremdrift.

Utvikle ditt eget lederskap

Etter å ha fått avklart hva hver ansatt faktisk har ment med sine svar, kan du se på de samlete resultatene for din avdeling og reflektere over ditt eget lederskap, «er det områder som har forbedringsrom?». Denne innsikten kan du ta med videre inn i diskusjonen om utvikling av organisasjonen.

Forskning

Bygget på solid forskning

Vi har tatt utgangspunkt i ledende motivasjonsteori og utviklet en standard metode for forberedelsen til medarbeidersamtalen som kan brukes for alle type roller og virksomheter. For å være sikre på at metoden fungerer, har Handelshøyskolen BI gjennomført en stor effektstudie, og resultatet ga en viktig bekreftelse:

«Vi fant blant annet ut at deltakerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin, noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring.»
– Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.