Artikkel
Skrevet av Bjørn Eirik Bøe

Selvledelse i krevende tider

Last ned guide

Selvledelse har fått høynet relevans i en tid preget av usikkerhet og arbeid hjemmefra. Denne formen for ledelse er relevant med tanke på at medarbeidere henvist til hjemmekontor, må løse oppgavene sine på egenhånd i større grad enn før.

Lederformen er i vinden for tiden og regnes kanskje som vår tids største ledelsesprosjekt.

Effekten av selvledelse på arbeidsmiljøet ser ut til å være at medarbeidere opplever større grad av mestring, økt produktivitet og trivsel, høynet kvalitet på arbeidet og suksess i karrieren. I motsatt ende reduseres en rekke negative faktorer som stress, angst og fravær fra jobben.

Selvledelse er evnen til å lede seg selv gjennom å påvirke egne tanker, følelser og handlinger for å nå egne mål. Denne formen for ledelse tar utgangspunkt i teorier om motivasjon, kognitiv psykologi og målsettingsteori. Den skiller seg fra andre ledelsesformer ved å ha et fokus på selvkontroll, ansvarliggjøring og myndiggjøring av medarbeiderne.

Dette passer godt i dagens moderne arbeidsliv der autonomi og selvbestemmelse over egen arbeidshverdag vektlegges høyt. I større grad enn før blir medarbeidere overlatt til seg selv og må derfor kunne lede seg selv.

Det er ikke slik at medarbeider skal etterlates helt til seg selv.

Lederens oppgave blir å støtte medarbeideren gjennom oppmuntring, ros og relevante tilbakemeldinger. Da blir dialog ekstra viktig som lederverktøy. Forutsetningen er en god, åpen og nysgjerrig kommunikasjon, hvor partene anser hverandre som likeverdige og man søker å finne bedre løsninger i fellesskap. Denne dialogen skal gi innsikt og forståelse for situasjonen og et grunnlag for retningen videre. Heldigvis finnes det et hav av gode digitale kommunikasjonsplattformer.

Leder må selv kunne mestre denne ledelsesformen for å kunne fungere som en god rollemodell for medarbeider. Det kreves også at lederen har mye selvinnsikt, evner å bygge tillit, er optimistisk, gir andre energi, tar balanserte avgjørelser og hjelper andre til å utvikle styrker og selverkjennelse. Med en slik smørbrødliste høres det ut som om lederen må være et supermenneske, og det er kanskje derfor det å lære andre å lede seg selv heter «superledelse».

Snakk med dine medarbeidere, spesielt i krevende tider.

Her må leder også være tydelig i å sette mål og forventninger til situasjonen man befinner seg i. Det er ikke meningen at leder setter alle individuelle mål, men legger opp til at medarbeideren gjør det selv. Lederen styrer ikke hvordan arbeidet utføres, men sørger for tett oppfølging hvor medarbeideren over tid overtar oppfølgingen selv. En forutsetning er at leder er flink til å gi tydelig tilbakemeldinger underveis.

En selvledet medarbeider skal etter hvert være mindre avhengig av lederens motivering og belønning, hvor hen klarer å motivere og belønne seg selv. Konstruktiv kritikk fra leder byttes ut med at medarbeider kvalitetssikrer og korrigerer eget arbeid. Problemløsning foregår til slutt uten innblanding fra lederen.

Et flott utgangspunkt for å begynne med selvledelse er medarbeidersamtalen. Her får leder og medarbeider mulighet til å bygge relasjonen som kreves for at det skal fungere. Leder får også mulighet til å ta virksomhetens strategi, mål og mening ned på individnivå. Det nytter ikke å sende medarbeidere ut på vide oppdrag uten at de er klar over hva som er gunstig for virksomheten eller ikke. Virksomheten og lederen må ha en klar strategi og målsetning som gir rammen rundt medarbeiderens selvledelse. Selv selvstendige mennesker som naturlig leder seg selv, har behov for å bli sett. Derfor er medarbeidersamtalen viktig.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide