Artikkel
Skrevet av

Lønn. En lettvint utvei?

Last ned guide

Jeg hadde nylig en prat med en bekjent, vi kaller henne Pia, som elsket jobben sin og arbeidsoppgavene sine, men likevel hadde kjent på en mistrivsel. Arbeidsmiljøet begynte å bære preg av urettferdighet, lite anerkjennelse og lav kollegial støtte. Lysten til å søke etter andre arbeidssteder økte, og det ble tydelig for Pia at det måtte bli en forbedring i arbeidsmiljøet for at hun skulle bli værende.

Hvordan kunne hun gripe fatt i det?

Hun tok det opp med ledelsen. De bestemte seg for å gi henne høyere lønn, selv om hun ikke hadde bedt om det. Pia ble selvsagt fornøyd der og da, ikke verst å gå opp i lønn tenkte hun, med håp om at de tok tak i utfordringene også. Ukene gikk og ingenting skjedde. Hun prøvde å ta det opp med ledelsen igjen, og da kom responsen «men du har jo fått høyere lønn, jeg skjønner ikke hva som er problemet?».

Dette er oppskriften på å «dytte» den ansatte ut på stillingsmarkedet. Istedenfor å anerkjenne det egentlige problemet, velges en instrumentell løsning med å øke lønningen. Et enkelt og effektivt verktøy kan man tenke, men det har sine nedsider. En belønning som ikke er knyttet til en anerkjennelse av noe den ansatte finner relevant, vil ikke stimulere den langvarige og indre motivasjonen. Lysten til å bli i en organisasjon styrkes best av at forholdene legges til rette for opplevelse av indre motivasjon, akkurat det Pia etterspurte.

Godt arbeidsmiljø er den viktigste driveren for valg av arbeidsgiver blant potensielle ansatte i Norge, viser Randstad Brand Employer Research (2021).  Lønn er selvsagt også en viktig faktor som må ligge til grunn, men når det kommer til valg av arbeidsgiver er det godt arbeidsmiljø som trumfer. Siden leder er den viktigste kultur- og strukturbæreren, har leder en sentral rolle når det kommer til å utvikle og bære frem et godt arbeidsmiljø som er inkluderende og rettferdig.

Generasjon Z sin påvirkning

I forlengelse av dette, kan vi trekke inn den nye generasjonen som utfordrer både ledelsesdimensjonen og stiller større krav til arbeidsmiljøet. Generasjon Z - født etter 1995 og opp til 2010 – er den generasjonen som nå begynner å komme inn i arbeidsmarkedet. Ulikt andre generasjoner, har denne generasjonen vokst opp i en mer teknologisk verden. De er «pålogget» til enhver tid, der «likes» og kommentarer er en stor del av hverdagen. De er vant til hyppige tilbakemeldinger og bekreftelse, og at dette skaper en form for trygghet, og en god selvfølelse.

Utfordringen som leder blir å komme dette i møte, og tilrettelegge for et arbeidsmiljø som kan ivareta disse behovene. Slik som Pia opplever i eksempelet over, hun vil ikke bare motta en lønnsslipp, hun vil også oppleve at arbeidet hun gjør har en betydning og at hun er viktig for helheten.

Selv om den yngre generasjonen kommer inn i arbeidslivet med høyere forventninger, må vi likevel passe på å ikke gjøre generasjons-kategoriseringen for avgjørende. Det handler mer om å ta individuelle hensyn, enn å tilpasse seg generasjoner. Fordelen med å snakke om hvordan vi skal lede den yngre generasjonen, og ha kunnskap om dette, vil gjøre oss mer bevisst i vårt eget lederskap, overfor resten av arbeidsstokken også.

Det er lett å kaste penger eller ulike goder på problemet, men alt viser at oppfølging og tett dialog med hver enkelt ansatt er det viktigste virkemiddelet for at den ansatte skal oppleve å bli sett og hørt. Da bidrar man også til at den ansatte lettere kan skape mening i egen arbeidshverdag.

Forfatter: Malin Elisabet Lilletvedt, organisasjonsrådgiver i Motivati.

Kilder:

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide