Medarbeiderundersøkelser

Kartlegginger av trivsel og arbeidsmiljø

Å forstå hvordan du kan tilrettelegge for et bedre arbeidsmiljø og høyere grad av tilfredshet er avgjørende for å lykkes som bedrift. Få et overordnet innblikk i organisasjonens tilstand med medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelser kommer i flere varianter, og brukes som grunnlag for arbeidet med endringer eller forbedringer. Det er alltid nyttig å vite om nåsituasjonen, før det tas stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres. I Motivati finner du ferdige undersøkelser for blant annet trivsel, arbeidsmiljø og HMS, som kan skreddersys.

Å forstå hvordan du kan tilrettelegge for et bedre arbeidsmiljø og høyere grad av tilfredshet er avgjørende for å lykkes som bedrift. Få et overordnet innblikk i organisasjonens tilstand med medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelser kommer i flere varianter, og brukes som grunnlag for arbeidet med endringer eller forbedringer. Det er alltid nyttig å vite om nåsituasjonen, før det tas stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres. I Motivati finner du ferdige undersøkelser for blant annet trivsel, arbeidsmiljø og HMS, som kan skreddersys.

En god og bærekraftig arbeidsplass

Det handler om å skape et miljø der ansatte føler seg verdsatt og motivert til å bidra til organisasjonens mål.

Trivselsundersøkelse

Å forstå hvordan du kan tilrettelegge for et bedre arbeidsmiljø og høyere grad av tilfredshet er avgjørende for å lykkes som bedrift. Trivselsundersøkelsen fungerer godt som et verktøy til å kartlegge på organisasjon-og avdelingsnivå. Den gir deg innsikt i viktige arbeidsmiljø- og trivselsfaktorer i organisasjonen. Våre ressurser innen arbeids- og organisasjonspsykologi har utarbeidet en kartlegging med ca. 70 spørsmål, fordelt på følgende temaer: Kompetanse og utvikling, mestring og motivasjon, sosialt samspill og ledelse.

HMS- og arbeidsmiljøkartlegginer

Vær trygg på at det er en god sikkerhetskultur og at alle ansatte har kunnskap om områder som er viktig for virksomhetens risikobilde med våre undersøkelser som kartlegger risiko og sikkerhet.

Det kan være store individuelle forskjeller i hva man trenger av fysiske tilpasninger for å kunne levere godt. Få innsikt i de ulike behovene med undersøkelsen som kartlegger det fysiske arbeidsmiljøet.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.