Sluttsamtale ved offboarding

En kilde til læring og forbedring

Når en ansatt velger å forlate bedriften, er det lett å se på det som et tap. Men en god sluttsamtale kan snu dette til en verdifull læringsarena. Ved å gi den ansatte en trygg plattform for å dele sine tanker og erfaringer, kan man få uvurderlig innsikt i hva som fungerer bra og hva som kan forbedres i bedriften. Slike tilbakemeldinger gir rom for læring og utvikling, i tillegg til at begge parter får en god og profesjonell avslutning på forholdet.

Når en ansatt velger å forlate bedriften, er det lett å se på det som et tap. Men en god sluttsamtale kan snu dette til en verdifull læringsarena. Ved å gi den ansatte en trygg plattform for å dele sine tanker og erfaringer, kan man få uvurderlig innsikt i hva som fungerer bra og hva som kan forbedres i bedriften. Slike tilbakemeldinger gir rom for læring og utvikling, i tillegg til at begge parter får en god og profesjonell avslutning på forholdet.

Sluttsamtalen med Motivati

Få mer ut av rutinen

Forberedelse er nøkkelen

For å få mest mulig ut av en sluttsamtale er det viktig å forberede seg grundig. Med Motivati sender du ut en spørreundersøkelse i forkant av samtalen, som gir innsikt i hva som bør forbedres, endres eller tas vare på. Den sikrer at både du og medarbeideren stiller forberedt, og at dere får et individuelt tilpasset underlag for samtalen. Sørg for at du har satt av god tid til samtalen, og skaper en trygg arena for den ansatte å dele sine ærlige meninger. Det er vanlig at sluttsamtalen er frivillig, og det er ofte HR som gjennomfører sluttsamtalen fordi det da kan være lettere for den ansatte å være åpen.

Fokus på læring og forbedring

Målet med en sluttsamtale er ikke å kritisere eller legge skyld, men å lære av den ansattes opplevelser. Vær derfor aktiv lyttende, og vis respekt for den ansattes perspektiv. Still spørsmål som fremmer dypere refleksjon, og vær åpen for å ta imot både positiv og negativ tilbakemelding.

Handlinger som skaper positive forandringer

Tilbakemeldingene fra sluttsamtalen er gull verdt for bedriften. Resultatet av sluttsamtaleundersøkelsene kan summeres opp. Bruk dem til å identifisere områder hvor dere kan forbedre arbeidsmiljøet, gi mer ansvar og utviklingsmuligheter til medarbeidere, eller justere lønns- og arbeidsvilkår. Involver ledere i prosessen, slik at de får eierskap til forbedringsarbeidet og kan implementere nødvendige tiltak.

En investering i fremtiden

Sluttsamtaler er ikke bare en formalitet, men en investering i bedriftens fremtid. Ved å ta dem på alvor og bruke dem aktivt til læring og forbedring, kan dere skape en mer attraktiv arbeidsplass, øke medarbeidertilfredsheten og redusere turnover.

En mulighet til å styrke employer branding

Sluttsamtaler kan også være et effektivt verktøy for å styrke employer branding. Ved å formidle positive tilbakemeldinger fra tidligere medarbeidere til potensielle kandidater, kan dere vise at dere er en bedrift som bryr seg om sine ansatte og tar deres perspektiver på alvor.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.