Artikkel
Skrevet av

Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?

Last ned guide

Anonyme undersøkelser blir ofte sett på som en selvfølge, og argumentet er gjerne at respondentene svarer ærligere, spesielt når det gjelder personlige forhold. Den psykologiske effekten, og redselen for å bli dømt, står tungt. Hva om sjefen min syns jeg sier noe dumt? Eller sjefen slutter å like meg?  Problemet er at de anonyme svarene forsterker den psykologiske effekten og holdningene til at det er farlig å si sin mening.

Er anonyme undersøkelser veien til godt arbeidsmiljø og høy arbeidsglede?

Forskning har vist over en årrekke at tillit er en bærebjelke for godt arbeidsmiljø og høy arbeidsglede. For å kunne bygge en kultur med tillit må vi ha innsikt i hverandres behov, kompetanse og forventninger. Det handler om å bygge relasjoner og skape trygge omgivelser for åpenhet. Men står anonyme undersøkelser i samsvar med dette?

Utfordringen er at det ofte stilles spørsmål knyttet til noe som er personlig og individuelt, mens resultatet er summert på avdelingsnivå. En anonym undersøkelse vil derfor frata leder muligheten for dialog med sine ansatte. Det er ikke sånn at alle vil mene det samme på ulike områder. Det en person er fornøyd med, er kanskje en annen person misfornøyd med. Vår arbeidshverdag er subjektiv, og desto viktigere å få kommet ned på individnivå.

En annen utfordring til anonyme undersøkelser er at du ikke kan være sikker på at svarene er gjennomtenkt. Er besvarelsen navngitt må de ansatte tenke seg grundigere om da de står ansvarlig for sine svar, og forhastet kritikk forsvinner. Dette gir leder noe å jobbe med, uten at det blir et «slag i ansiktet».  Kommer det gode forslag og ideer til endring, gir det også mulighet for å anerkjenne, og sette vedkommende i førersetet for endringen.

Undersøkelser skaper alltid forventninger - anonym eller ei

En undersøkelse vil alltid sette en forventing hos de ansatte, uavhengig av type. Stiller man spørsmål som særlig retter seg mot individuelle forhold, vil du sette en forventing om at dette blir fulgt opp. Er det individuelle forhold som krever oppfølging, men resultatet diskuteres i plenum, kan det fort oppleves som ubehagelig. Det blir en form for gruppeterapi, der den anonyme undersøkelsen ikke oppleves som anonym lengre, og en løsning på problemet blir enda lengre unna. Så hvorfor er det slik at vi ofte lar oss friste av anonymiteten?  Er det fordi det virker enklest slik? Eller er det fordi vi er redd for tilbakemeldingene som muligens kommer?

Et tips er å alltid spørre seg selv: Hva er formålet med denne undersøkelsen? Hva ønsker jeg å ta tak i?

En anonym medarbeiderundersøkelse kan fungere godt som et verktøy for kartlegging. For eksempel i de tilfellene der ledelsen ønsker å bruke resultatene til å forstå håndteringen av en situasjon, og hvordan man kan tilrettelegge for dette bedre i fremtiden.  Men det egner seg ikke til behandling av individuelle forhold. Din beslutning må også baseres på din kunnskap om bedriftskulturen, samt resultatene du ønsker å oppnå, både på kort og lang sikt.

Les: Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?

Skrevet av Malin Elisabet Lilletvedt, Organisasjonsrådgiver i Motivati.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide