Artikkel
Skrevet av

Vi ønsker oss alle gode prestasjoner

Last ned guide

Det er viktig å skille mellom hva som er et prestasjonsklima og hva som fører til gode prestasjoner.

I et prestasjonsklima er suksess basert på grunnlag av sammenligning med andre. Det er om å gjøre å være best og om å gjøre å vinne. De som er de mest talentfulle vil bli belønnet og anerkjent, og vil stadig bli fremhevet som gode eksempler (Nerstad, 2012).  Et slikt fokus kan være engasjerende til å begynne med, men har på sikt vist seg å skape flere tapere enn vinnere. Et konstant press om å være best og levere vil på sikt skape rivalisering der de ansatte går i konkurranse med hverandre. For å oppnå individuelle fordeler skjuler medarbeiderne kompetanse fra hverandre, og hemmer læringen tvers. Typisk for et slit klima er at de beste og mest kompetente blir motivert, mens ansatte med mindre kompetanse vil oppleve det motsatte.

I følge Covington og Omelich (1979) er oppfattelsen av egne evner og ferdigheter en av de viktigste motivasjonsfaktorene for prestasjon. En person som aldri opplever å være god i noe vil heller ikke klare å prestere sitt beste. Istedenfor å skape vinnere og tapere, bør fokuset ligge på bare skape «vinnere».  

I et mestringsklima er suksess basert på egen innsats, selvutvikling, læring og oppgavemestring.

Medarbeiderne evalueres ut ifra sin egen fremgang, og ikke opp mot andre. Her er man opptatt av å gjøre hverandre gode som igjen kan gi økt aktivitetsglede, der aktiviteten i seg selv er belønnende. Vi har alle ulike forutsetninger og kompetanse, og mål og resultatkrav må tilpasset deretter.  

Lederatferd kan ha opptil 70% påvirkning på klimaet i virksomheten. Hvordan man som leder setter mål, møter utfordringer og dyrker samarbeid har derfor en stor påvirkning på motivasjonen til de ansatte. Vi er alle tilbøyelige for å være prestasjonsorientert og /eller mestringsorientert, og det er leder som er den store bæreren av hvilket klima som dyrkes.  

Medarbeidere motiveres av ledere som er opptatt av den enkeltes utvikling, innsats og mestring, og ikke dem som legger opp til intern konkurranse og rivalisering.

Hvordan kan du som leder bidra til å skape et mestringsorientert klima?

Inviter de ansatte med på å ta avgjørelser, spesielt avgjørelser som er viktig for rollen eller arbeidssituasjonen til den enkelte. Det er viktig å anerkjenne de ansattes bidrag, og gi konkrete tilbakemeldinger. Karakteristisk for et mestringsklima er at det oppfordres til samarbeid fordi man mener dette kan bidra til økt læring og utvikling hos den enkelte. Fokuser på å fremme indre motivasjon ved å legge vekt på utvikling av kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet.  

Les: Hva er en god tilbakemelding?

Har du noen gang hatt en leder som har strukket seg ekstra langt for å hjelpe deg?  Sjansen for at du er lojal til denne personen er stor. Denne atferden er også smittende, og vil videreføres I resten av virksomheten og mellom de ansatte. Hvis leder demonstrerer en slik medfølelse ovenfor de ansatte, et ønske om at alle skal lykkes i sine roller, vil de oppleve stor grad av lojalitet. Det er også viktig å gi ansatte nok tid til å utvikle sitt potensiale. Sett av tid til å utvikle talentet som bor i den enkelte medarbeider.  

Mestringsklima er positivt relatert til ansattes tillit til nærmeste leder og til ansattes tillit til arbeidsgiver. Tillit til at leder vil deg vel og har dine beste interesser, vil øke medarbeiderens engasjement og prestasjon. Istedenfor å føle frykt for negative konsekvenser, vil det kunne oppleves som trygt å komme med problemstillinger eller ideer. Er det trygt å ta opp problemer, er det også enklere å løse de. Forskning på psykologisk trygghet, der ledere er inkluderende, ydmyk og oppfordrende til å spørre om hjelp, fører til bedre læring og utførelse av arbeidsoppgaver. Det vil fremme kreativitet, som er ekstremt viktig for innovasjon og fremdrift, og for at virksomheten ikke skal gå ut på dato. Utholdenhet ved nederlag eller feiling vil også være større og det vil oppleves som tryggere å satse på nye utfordringer.

Når du vet at lederen ønsker å operere etter disse  verdiene, vil det sette en tone i hele virksomheten. Det vil bli en “gi og ta”-kultur, som gir større grad av tilhørighet, engasjement og samhold. Relasjonen til hverandre vil forsterke kunnskapsdeling og kreativitet, og fungerer som en buffer for negative opplevelser som stress. Den fine bieffekten med den mestringsorienterte lederstilen er større arbeidsglede og bedre prestasjoner.

Forfatter: Malin Elisabet Lilletvedt, Organisasjonsrådgiver i Motivati.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide