Kundehistorier
Skrevet av Elisabeth Lycke Grønner

Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst

Last ned guide

Endringer og vekst utfordrer kulturen og relasjonene i en bedrift. Dersom ledere tar for lett på dette, vil det raskt merkes på bunnlinjen.

– Ledelsen har enorm påvirkningskraft på medarbeidernes ve og vel, motivasjon og evne til å løse oppgavene, sier Bjørn Eirik Bøe, organisasjonsrådgiver i Motivati.

– Det kan for eksempel være utfordrende når sterke fagpersoner eller gründere plutselig får personalansvar uten noen form for støtte til rollen. De fleste ledere trenger verktøy for å ivareta de menneskelige ressursene og for å fremskaffe nødvendig innsikt på individnivå, utdyper han.

Det viser seg at ledere som tar aktivt grep om utfordringene, stiller mye sterkere.

– Gjort på rette måten, blir det færre misforståelser, konflikter, sykmeldinger og mindre turnover. Det er beviselig både preventivt og lønnsomt å være en aktiv leder som tar medarbeiderne på alvor – i både små og store bedrifter, sier Bøe.

Manglet et godt verktøy

I Bergen har Lene Bergmann ledet kommunikasjonsbyrået Mannheimer i seks år. En liten, anerkjent bedrift som jobber med kommunikasjonsrådgivning, innholdsproduksjon og mediehåndtering for kunder over hele landet.

– Vi jobber tett sammen, i en redaksjon der også relasjonene er tette. Derfor er det utrolig viktig at medarbeidersamtalene blir mer enn kaffeprat, sier hun.

– Det siste året har vært tøft. Det har gått greit resultatmessig, men det har unektelig vært mye start-stopp under pandemien, både hos kundene og med tilværelsen på hjemmekontor.

I senere tid er Mannheimer blitt en del av Mantel-gruppen og samlet dekker tjenestene alle sidene ved strategisk kommunikasjon, design og merkevareutvikling.

Motivati-metoden for medarbeidersamtaler og organisasjonsutvikling fanger opp mange viktige elementer og utfordrer oss til å tenke nytt. Det er til uvurderlig hjelp for meg som leder, sier Lene Bergmann. Foto: Thor Brødreskift

Lene Bergmann har vært med på alle endringene i bedriften hun selv var med å starte. Da de i fjor fusjonerte med et annet selskap, måtte både kulturer og forretningsstrategi forenes.

– Fusjonen krevde at vi raskt ble kjent med nye kolleger. I begge leirer var vi klar over at det å smelte sammen to ulike kulturer kunne være utfordrende, forteller hun.

I denne prosessen plukket de opp Motivati, et anerkjent og forskningsbasert lederverktøy for små- og mellomstore bedrifter. Selskapet har utviklet Motivati-metoden for medarbeidersamtaler og organisasjonsutvikling.

– Vi innså at vi manglet et formalisert verktøy for medarbeidersamtaler, og et proft system som kunne påvirke hvordan vi bør jobbe strategisk for å utvikle organisasjonen videre, sier Bergmann.

– Gjennom Motivati har vi fått en effektiv verktøykasse som gir unik innsikt i den enkeltes jobbhverdag, skaper gode relasjoner og gjør oss bedre i stand til å nå målene. Det har stor verdi for oss.

– I Mannheimer har vi blitt enige om hvem vi er, hvilken posisjon vi skal ta og hvor vi vil.

Mennesker misliker brå endringer og usikkerhet

Bjørn Eirik Bøe i Motivati har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi med spesialisering innen ledelse. Han jobber med en rekke bedrifter i endring og erfarer at dersom en bedrift skal lykkes med å få alle til å dra i samme retning, kreves systematisk oppfølging og god kommunikasjon.

– Som leder bør man ha stor respekt for vekst og endringsprosesser, og ta høyde for utfordringer knyttet til de menneskelige faktorene. Mennesker liker stabilitet og forutsigbarhet, og misliker brå endringer og usikkerhet – noen mer enn andre, sier Bjørn Eirik Bøe.

– Det må være tydelig for samtlige hvorfor endringene gjennomføres, noe som er spesielt viktig hos nøkkelpersoner med formell og uformell makt i virksomheten. Disse vil man ha på lag og ikke som motstandere av prosessen, legger han til.

Kostbart å ikke prioritere organisasjonsklimaet

Konsekvensene av å ikke gjøre dette skikkelig, kan være dramatiske.

I 2017 sammenstilte lederutviklingsbyrået Hay Group (nå Korn Ferry) data fra 500.000 ledere fra hele verden for å finne ut hvor mye lederadferd påvirker arbeidsmiljøet og hvordan dette igjen preger de økonomiske resultatene.

Funnene i metastudien viste at lederens betydning har 70 prosent påvirkning på organisasjonsklimaet, mens innvirkningen organisasjonsklimaet har på det økonomiske resultatet utgjør mellom 24 og 30 prosent.

– Tid er ofte en knapp faktor for en leder, men undersøkelsen viser at det er utrolig kostbart å ikke prioritere å ta seg tid, sier Bøe i Motivati.

Fem råd til ledere i virksomheter i endring eller vekst

  1. Kommuniser godt med dine ansatte.
  2. Sett av og bruk tid til å bygge gode relasjoner med medarbeiderne dine.
  3. Skaff deg innsikt i og tilrettelegg for gode arbeidssituasjoner.
  4. Skap en psykologisk trygghet hvor ansatte opplever å kunne være ærlige og åpne om utfordringer i arbeidssituasjonen.
  5. Avklar forventninger og misforståelser. En avklart forventing er mye bedre enn en brutt forventning. Selv uten å bli innfridd.

Får et tydeligere bilde av organisasjonen

Hos Mannheimer i Bergen grudde Lene Bergmann seg litt til å innføre et nytt verktøy. Den bekymringen forduftet raskt.

– Så feil kan man ta. Motivati er enkelt å jobbe med både for ledere og medarbeidere og vi får et mye tydeligere bilde av organisasjonen.

Den erfarne kommunikatoren opplever at verktøyet skaper trygghet i bunn, ikke minst med de store endringene som følger i kjølvannet av pandemien. Hun er ikke i tvil om at kriser, endringer og vekst utfordrer kulturen, og lederskapet.

– Tidligere brukte jeg mest min egen intuisjon og erfaring, men Motivati-metoden fanger opp flere elementer og utfordrer oss til å tenke nytt. Det er til uvurderlig hjelp for meg som leder.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide