Om oss

Drømmen om å gjøre det lettere å lykkes som leder

Forskningen er helt tydelig på at åpne og trygge organisasjoner basert på tillit og gode relasjoner, oppnår de beste resultatene. Det forutsetter godt lederskap. Da er det bekymringsverdig at så mange melder at de ikke har tid til å utøve ledelse, og at så mange medarbeidere sier at de ikke blir ledet på en god og motiverende måte. Dette ønsket vi å gjøre noe med, og satte i gang en spennende reise med utviklingen av Motivati.

Om Motivati

Det ligger mye god bærekraft i sunne arbeidsplasser

Vi ønsker å bidra til at virksomheter og lederne tar vare på den ambisiøse målsettingen som ligger i å skape gode og bærekraftige arbeidsplasser. Det fine er at når du lykkes med dette oppdraget, øker motivasjonen og lønnsomheten.

Dialog er uten tvil det viktigste verktøyet en leder har til å følge opp og utvikle sin virksomhet. Men det er ikke det enkleste verktøyet, siden den kan bli hemmet av både ubekvemhet og relasjonen man har. Vi kan ikke gjette hva andre tenker, og vi kan ikke pålegge andre å være motivert.

Vi synes rett og slett at det var for galt at den viktige medarbeidersamtalen skulle kastes på båten på grunn av for dårlig metode.
– Cecilie Lycke, daglig leder og opphavskvinnen til Motivati.

Med mange års egen erfaring med utprøving av det ene skjemaet etter det andre, samt all forskningen som har vært gjort på hvorfor medarbeidersamtalene ikke fungere etter hensikten, var det tydelig at dette måtte gjøres noe med.

Vi tok utgangspunkt i ledende motivasjonsteori og utviklet en standard metode for forberedelsene som kan brukes for alle type roller og virksomheter. For å være helt sikre på at metoden oppleves som mer meningsfull enn de tradisjonelle skjemaene, har Handelshøyskolen BI gjennomført en stor feltstudie, og resultatet ga viktig bekreftelse.

Et ekte delingsprosjekt

Kombinasjonen av skyteknologi og solid HR-kompetanse har gitt oss mulighet til å utvikle et verktøy som forsterker, forenkler og effektiviserer samspillet mellom medarbeider og leder.

Vi jobber hele tiden med å utvikle funksjonalitet som gir kundene en enklere hverdag, vel vitende om at et verktøy som blir for komplisert, eller har for mye plunder og unødvendig tidsbruk, ikke får lang levetid. Et stort pluss, er at dette er et ekte delingsprosjekt. Gode ideer fra kundene eller oss, omsettes til nyttig funksjonalitet for alle.

Våre ansatte

Motivati er mer enn en programvareleverandør

Vi ønsker å gi kundene våre gode råd om hvordan de kan utvikle gode og effektive rutiner med Motivati. Derfor satser vi på vel kompetente medarbeidere med et godt øye for kundenes behov.

Cecilie Lycke
Cecilie Lycke
Daglig leder og grunnlegger

Siviløkonom med lang og variert ledererfaring innen økonomi, HR og gründerskap.

Bjørn Eirik Bøe
Bjørn Eirik Bøe
Senior organisasjonsrådgiver

Master i arbeids- og organisasjons-psykologi med spesialisering innen ledelse.

Nina Hetland
Nina Hetland
Leder kundeoppfølging og senior organisasjonsrådgiver

Lang og variert HR- og lederbakgrunn.

Elisabeth Lycke Grønner
Elisabeth Lycke Grønner
Markedsfører/grafisk designer

Utdannet markedsfører og grafisk designer med interesse for innsikt, merkevarebygging og brukervennlighet.