Handlingsplan og notat

Oppfølging og utvikling av dine ansatte

Verktøyet ivaretar oppfølgingen ved at du som leder oppretter notat og hver ansatt har sin handlingsplan der det legges inn aktiviteter og ønsket måloppnåelse. Det er også lurt å planlegge oppfølgingssamtalene slik at dere sikrer gjennomføringen. På den måten tar dere sammen ansvar for utvikling og fremdrift.

I etterkant av samtalen er det fort gjort at det dere har blitt enige om havner i glemmeboken. Verktøyet ivaretar oppfølgingen ved at du som leder skriver notater, og hver ansatt har sin handlingsplan der det legges inn aktiviteter og ønsket måloppnåelse. Det er også lurt å planlegge oppfølgingssamtalene slik at dere sikrer gjennomføringen. På den måten tar dere sammen ansvar for utvikling og fremdrift.

Oppfølging med Motivati

Et intuitivt verktøy som fungerer

Ved å vise interesse for medarbeiderens utvikling og trivsel, kan du skape en positiv og støttende arbeidskultur. Dette kan igjen føre til økt motivasjon, engasjement og produktivitet hos medarbeideren.

En handlingsplan er et verktøy for å sette og følge opp mål, oppgaver og aktiviteter som støtter den faglige og personlige utviklingen til den ansatte. I Motivati gir handlingsplanen deg og den ansatte en enkel oversikt over fremgangen på aktivitetene dere har blitt enige om. Det er den ansatte som rapporterer fremgangen, og det kan sendes ut påminnelser for å sikre at ingenting blir glemt. Når den ansatte har rapportert aktiviteten som fullført, kan du som leder godkjenne og lukke aktiviteten.

Historikken i handlingsplanen er et godt utgangspunkt til en oppfølgingssamtale og medarbeidersamtale.

Handlingsplan i forberedelse til medarbeidersamtalen:

I forkant av samtalen kan den ansatte reflektere over hvilke mål som har blitt nådd siden sist samtale. Var det noen faktorer som førte til suksess, og var det noen utfordringer som dukket opp underveis? Den ansatte kan tenke gjennom hvordan disse utfordringene ble håndtert, og om det er noen ferdigheter eller kunnskaper som er nødvendig for å møte fremtidige utfordringer.

Som leder bruker du handlingsplanen til å forberede relevante spørsmål og gi konstruktiv tilbakemelding. Sammen lager dere en plan for fremtiden med mål, aktiviteter og tidsrammer.

Oppfølging og utvikling

Etter medarbeidersamtalen brukes handlingsplanen til å spore fremdriften og dokumentere den ansattes faglige og personlige utvikling over tid. Dersom det er behov for å justere kursen underveis, kan handlingsplanen oppdateres for å gjenspeile dette. I Motivati kan dere gi tilbakemeldinger på aktiviteten i kommentarfeltet.

Nyttige tips for å lage en handlingsplan:

  • Involver den ansatte: Det er viktig at den ansatte er aktivt involvert i utformingen av handlingsplanen. Vi anbefaler at medarbeider selv legger inn sine aktiviteter, og setter påminnelser så ofte de ønsker.
  • Prioriter: Fokuser på et fåtall viktige mål for å unngå at handlingsplanen blir overveldende.
  • Følg opp regelmessig: Sett av tid til å følge opp fremdriften mot målene regelmessig. Bruk påminnelsene fra verktøyet til å hjelpe dere.

Medarbeidersamtalen med Motivati

Medarbeidersamtalen med Motivati

Motivasjonsanalysen™

Motivasjon er alfa og omega for å kunne løse oppgavene våre på en god måte. Hvis vi ikke er motivert for arbeidet og jobben vi gjør, vil dette også påvirke leveransene, kundeopplevelsene, produktiviteten og resultatet. For at du som leder skal kunne forstå og tilrettelegge for dette, må medarbeiderne kunne kommunisere sine behov.  

For å hjelpe, har vi utviklet Motivasjonsanalysen™ som er et resultat av undersøkelsen du sender ut i forkant av medarbeidersamtalen. Det gir både deg og medarbeideren en sjanse til å forberede dere, og samtalen blir skreddersydd til den enkelte basert på medarbeiderens svar.

Bli kjent med Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.