Artikkel
Skrevet av Cecilie Lycke

Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?

Last ned guide

Forventningsavklaring og trygge rammer

Når det gjelder medarbeidersamtaler, er det viktig å oppnå forventningsavklaring og skape et trygt arbeidsmiljø. Hovedmålet med samtalen er å tydeliggjøre hva som forventes av begge parter og etablere en klar ramme for oppgavene som skal utføres. I tillegg bør samtalen også ta for seg hvordan man kan utvikle nødvendig kompetanse, fremme motivasjon, selvledelse og lojalitet blant medarbeiderne. Dette kan virke som en ambisiøs oppgave, ikke sant?

En coachende tilnærming er svært relevant og nyttig i denne dialogen. Problemet er at når jeg bruker begrepet "coachende tilnærming" under opplæringen av ledere i medarbeidersamtalemetodikk, ser jeg at mange blir usikre og ikke helt forstår hva det betyr i praksis. Derfor har jeg introdusert begrepet "nysgjerrig dialog" som et enkelt og gjenkjennbart alternativ. Jeg tror naivt at det enkle ofte er godt nok.

Les: Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog

Før jeg går nærmere inn på hva jeg mener med nysgjerrig dialog, kan det være greit å få en kortversjon av hva coachende tilnærming innebærer, basert på materiale delt av professor Kjell A. Eliassen ved Handelshøyskolen BI.

En coachende tilnærming handler om å være målbevisst

Det handler også om hvordan man følger opp medarbeidere, hvor dyktig man er til å stimulere samarbeid og selvstendig utvikling, samt hvor godt man støtter medarbeidernes tro på egne ferdigheter og mestring. En coachende leder kjennetegnes av følgende:

  • Evne til å få medarbeidere til å ta ansvar, utvikle effektive arbeidsmetoder og utføre det som er riktig.
  • Evne til å frigjøre og utvikle medarbeidernes potensial ved hjelp av ulike metoder.
  • Fokus på fremtiden og hvordan man kan oppnå individuelle og organisatoriske mål.
  • Evne til å tilpasse sin lederstil og vite når en coachende lederstil er riktig å bruke.

Men er det nok å bare være nysgjerrig?

Jeg pleier å si at du bør tenke tilbake til da du var 5 år gammel. Da stilte du nysgjerrige (og ofte modige) spørsmål, og ventet spent på svaret.

Hvis du er nysgjerrig på medarbeiderens oppfatning av arbeidssituasjonen og hvor vedkommende ser muligheter for forbedring, kan du ved hjelp av åpne og nysgjerrige spørsmål sette den ansatte i førersetet og ansvarliggjøre vedkommende samtidig. Hvis du venter like spent på svaret uten å tenke på neste spørsmål, viser du god aktiv lytting som viser respekt for den andre personen, og tilliten øker.

Det fine med denne teknikken er at den også gir deg mindre risiko som leder. Det spiller ingen rolle om du har feil antagelser om hvordan medarbeideren oppfatter sin arbeidssituasjon, fordi du gir medarbeideren muligheten til å uttrykke sitt synspunkt.

Uansett hva du tar utgangspunkt i, er det viktig at du ønsker det beste for den andre personen og at du kjenner bedriftens mål og visjon, slik at du kan avklare så mange ønsker og forventninger som mulig i samtalen. Mitt råd er å ta utgangspunkt i den ansattes egen oppfatning av arbeidssituasjonen og deretter bygge videre ved å stille spørsmål som medarbeideren opplever som relevant. Jo mer relevante spørsmål, desto større sjanse er det for at du får et åpent og ærlig svar. Hvis medarbeideren kommer med ønsker som er vanskelig å innfri, er det bedre å være ærlig og si fra om hvorfor det blir vanskelig, enn å skape forventninger gjennom uklar dialog.

Prøv da vel!

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide