Artikkel
Skrevet av Bjørn Eirik Bøe

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Last ned guide

Hva sier forskningen?

Amy C. Edmonsen definerer psykologisk trygghet til å være et arbeidsmiljø hvor medarbeidere enkelt kan uttrykke og være seg selv.​ I forskningen drar hun frem et eksempel fra sykehussektoren, hvor de teamene som rapporterte inn flest feil hadde den største psykologiske tryggheten. Mest sannsynlig gjorde de ikke noe mer feil enn de andre teamene, men det var trygt å dele feil, som igjen medførte at de kunne rettes opp og virksomheten kunne lære av dem.

Vi har alle et ønske om å motta positive bekreftelser fra omgivelsene og fremstå som smarte, flinke og omsorgsfulle. Det er frykten for å ikke lykkes med dette som hindrer oss i å bidra med tanker og idéer. Ansvaret ligger hos leder i å sørge for at den nødvendige tryggheten er til stede, slik at frykten for å feile ikke klamrer seg fast i arbeidsmiljøet.

Edmonson peker på viktigheten av at virksomheten skaper forventninger om at feil og mangler må løftes frem, og at alle er trygge på at disse innspillene blir positivt tatt imot og fulgt opp i praksis. Det kan gjøres ved å etablere arenaer hvor tilbakemeldinger og utfordringer kommer inn og blir diskutert.

Sett dialog på dagsordenen

En slik arena for tilbakemeldinger mellom leder og medarbeider er medarbeidersamtalen. Psykologisk trygghet er svært viktig i medarbeidersamtalen for at medarbeideren tør å dele utfordringer og komme med ærlige tilbakemeldinger. Det samme gjelder for leder.

Lederen kan sette dette på dagsorden ved å kommunisere tydelig at man ønsker å tilrettelegge for en god arbeidssituasjon for medarbeideren. For å gjøre dette er man derfor åpen for ærlige tilbakemeldinger for å kunne gjøre noe med situasjonen, uten at disse blir møtt med represalier eller straff. Alternativet er å ikke snakke åpent og ærlig om situasjonen og håpe at den går over av seg selv.

Det er preventivt å løfte problematikk og utfordringer før de har skuret av gårde til noe større enn de burde vært. Ikke minst går man glipp av muligheten til å lære av feil og utfordringer. Psykologisk trygghet har store ringvirkninger på et arbeidsmiljø, og tilsvarende påvirkning ved fravær av psykologisk trygghet.

Ta dette fenomenet på alvor og bruk dette aktiv i medarbeidersamtalen for å lykkes med tilrettelegging av gode arbeidssituasjoner.

Kilder:

  • Arne Svendsen, 2021: «Hva er psykologisk trygghet og hvordan lykkes med det?» (https://www.ledernytt.no/hva-er-psykologisk-trygghet-og-hvordan-lykkes-med-det.6382013-311239.html)​

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide