Artikkel
Skrevet av

Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?

Last ned guide

Hos oss er vi seks ansatte. Stemningen er god, og vi snakker mye sammen om hva vi gjør for å nå målene våre og hvordan vi skal bygge veien vår dit. Vi er også avhengige av at det sosiale funker, at vi rett og slett kan prate sammen og ha det hyggelig på jobb. Dette er kanskje enda viktigere i små virksomheter som vår, for her er det rett og slett ikke mulig å gjemme seg. Så hvordan er det mulig å kommunisere enda bedre sammen? Medarbeidersamtale i små virksomheter har en større verdi enn du kanskje tror.

Fokus på god kommunikasjon

I arbeidslivet tenker jeg ofte at fokus på god kommunikasjon er en selvfølge. Både innad i egen avdeling, men ikke minst på tvers i bedriften. Enten målet er sømløs prosjektstyring, eller at alle ansatte skal ha en forståelse for hvilken retning vi drar i for å nå målene våre, så trenger vi å kommunisere godt. I større virksomheter tror jeg at dette er noe mange ledere og ansatte er opptatt av, og bevisst på.  Men hva med små virksomheter?

Behov for bedre oppfølging

Når jeg snakker med ledere i mindre bedrifter, merker jeg at det er mange av de som leter etter en god måte å ta vare på og følge opp sine ansatte. Det skal helst ikke ta så mye mer tid, for akkurat den ressursen er allerede knapp. Vi er enige om viktigheten av god dialog, og medarbeidersamtalen som en mulig arena er de heller ikke fremmed for. Men spørsmålet som ofte dukker opp er at «er medarbeidersamtale i små virksomheter noe vits da? Jeg mener, vi snakker jo sammen hver dag.» For ikke å glemme det viktigste, det sosiale fungerer bra, og de er gode venner hele gjengen.

Og jeg er helt enig i at dette er viktige parametere for å ha det fint på jobb.

Det som ofte kan være utfordrende i en mindre virksomhet, kanskje spesielt i et gründerselskap i vekst, er en avklaring av selve lederrollen. Ofte er det venner eller bekjente som har en idè og starter opp et selskap sammen, og det i seg selv er ikke negativt. Men hvis man glemmer å avklare lederrollen underveis, spesielt når man vokser og flere ansatte kommer til, kan det bli utfordrende. I denne sammenhengen faller man ofte tilbake til «vi kjenner hverandre så godt»-tankegangen. Dette kan fungere greit mange steder, men man må være bevisst hvilke negative effekter dette kan ha, spesielt hvis den ene parten rykker opp og plutselig står i en lederposisjon overfor noen man før har jobbet mer «sammen» med.

Hva er egentlig poenget med medarbeidersamtale i små virksomheter?

Jeg så heller ikke helt vitsen i at jeg skulle ha medarbeidersamtale med min leder, siden vi allerede snakket mye og bra sammen hver eneste dag. Men vi gjennomførte, og resultatet var overraskende.

For det første så fikk jeg kartlagt hva som var viktig for meg i min arbeidssituasjon her og nå. Og jeg fikk også øynene opp for at kommunikasjonen til daglig som oftest går på det operative, og tar sjelden opp i seg hva som faktisk motiverer meg og er viktigst for meg i arbeidshverdagen min. Jeg fikk også en arena der jeg ble sett og anerkjent. Dette er behov som er utrolig viktig å ivareta, uansett om man arbeider i en mindre eller større virksomhet. Så kan man samtidig kalle det for hva man vil, utviklingssamtale, medarbeidersamtale eller til og med coachingsamtale. Det viktigste er at en ser den enkeltes behov og får gode refleksjoner rundt arbeidssituasjonen her og nå.

Du trenger heller ikke å implementere et svært HR-system for å få finne en god løsning på dette. Hvis dere er en liten virksomhet, er det heller lurt å tenke hvordan en enkel og god metode som samtidig er papirløs, kan gjøre arbeidshverdagen enklere. Det er også tidsbesparende.

Legg forholdene til rette – god lederlæring!

Jeg har en god relasjon til min leder, og forstår godt spørsmålet «hvorfor skal vi ha medarbeidersamtale, vi som er så få og snakker så godt sammen?» En god relasjon er ikke nødvendigvis synonymt med godt lederskap. Men det legger forholdene til rette for det.

På denne arenaen har man også muligheter for å få tilbakemelding på seg selv som leder. Det er heller ingen tvil om at man har et ansvar for å avklare den enkeltes forventninger i henhold til hva bedriften faktisk har behov for. Og det er kanskje det aller viktigste, noe som også sørger for at vi drar i samme retning.

Og leder du en bedrift som i tillegg har ambisjoner om å vokse, er gode rutiner for medarbeideroppfølging en lur investering i fremtiden.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide