Artikkel
Skrevet av

Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner

Last ned guide

Tid til å gjennomføre og fullføre oppgaver er en viktig hygienefaktor på jobben. Med hygienefaktor mener vi at tilstedeværelse av faktoren ikke vil direkte medføre tilfredshet, men fravær av faktoren vil medføre misnøye. Det vil si at hvis medarbeiderne dine rapporterer at de ikke har tid nok til å fullføre arbeidsoppgavene sine, kan dette påvirke det totale trivselsbilde og gi utslag på flere viktige motivasjonsfaktorer.

I norsk arbeidsliv er tidspress noe mange kjenner seg igjen i. Å ha mye å gjøre er blitt en form for status; vi liker jo å føle oss viktig! Samtidig er det også en økt forventing til både produksjon og kvalitet. Vi skal gjøre den samme jobben vi alltid har gjort, men raskere og bedre.

Tidspress kan forklares både objektivt og subjektivt.

Den objektive formen for tidspress er den vi kan måle. For eksempel i form av overtid, eller redusering av arbeidsoppgaver på grunn av tidsmangel (Trygstad, 2003). Den subjektive formen er medarbeiders egen opplevelse av at tiden ikke strekker til. Her vil det være individuelle forskjeller. Noen vil oppleve tidspress som en stressfaktor, mens andre vil være fornøyd med jaget. Noen vil forbinde tidspress med penger og nytelse, mens andre vil forbinde det med negative følelser og stress. I forlengelse av dette vil høy grad av stress over tid kunne føre til utbrenthet.

Richardsen & Martinussen (2008) forklarer at «utbrenthet kan sees som et resultat av den jobben som i starten var interessant, meningsfylt og utfordrende, gjennom en umulig arbeidssituasjon blir utilfredsstillende og meningsløs. Energi blir til utmattelse, engasjement til kynisme og selvopplevd mestring blir en følelse av ineffektivitet». Personer som er på vei til å bli utbrent, vil dessuten ofte forøke å snu denne utviklingen ved å tilbringe mer tid på jobben og påta seg flere arbeidsoppgaver (Matthiesen & Roness, 2002).

Vi har ulike forutsetninger, og det er opplevelsen av tidspresset som blir avgjørende.

Vi kan også gjøre medarbeidere som opplever høyt press robuste til å håndtere det. Løsningen trenger ikke å være å kutte i arbeidsoppgaver, eller øke tiden, som gjerne er den mest intuitive løsningen. Løsningen kan være å øke tilfanget av ressurser slik at arbeidsoppgavene oppleves som mer håndterbare, og i mange tilfeller mer motiverende!

Ressurser kan være alt fra utstyr som kreves, penger eller materialistiske ting, til en sparringspartner eller støtte fra leder/kolleger.

Sosial støtte på arbeidsplassen

Sosial støtte på arbeidsplassen har vist seg å være spesielt viktig, og kan både ha en positiv innvirkning på de ansattes arbeidshverdag, samt fungere som en god buffer i stressede situasjoner.  Selv med mange utfordrende oppgaver, vil medarbeider oppleve mestring når de rette ressursene er tilgjengelige. Mange ressurser, selv i en travel hverdag, vil derfor kunne øke motivasjon og engasjement hos medarbeider.

Ta tidsperspektivet på alvor og ikke utelatt det i medarbeidersamtalen, kanskje det nettopp er dette som er årsaken til manglende motivasjon og mestring.

Forfatter: Malin Elisabet Lilletvedt, Organisasjonsrådgiver i Motivati.

Kilder:

  • Trygstad, S. M. S. o. B. J. (2003). Bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten? Evaluering av Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje «Rett hjem». Nordlandsforskning nr 23/2003.
  • Richardsen, A. M., & Martinussen, M. (2008). Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 45(3), 249-257.
  • Matthiesen, S. B., & Roness, A. (2002). Utbrent: krevende jobber – gode liv. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands‐resources model: State of the art. Journal of managerial psychology.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide