Artikkel
Skrevet av Cecilie Lycke

Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!

Last ned guide

Indre motivasjon er en viktig drivkraft for å skape engasjement og produktivitet i alle livsfaser av arbeidslivet. Da er det vel bare å lage en pakke av motiverende tiltak tilpasset hver livsfase? Det holder ikke, for forskjellen mellom individer er større enn mellom aldersgrupper. Skal vi lykkes, må tiltakene tilpasses hvert enkelt individ, og leder må få nok handlerom til å kunne forvalte hva som er riktig i den enkelte situasjon.

Det er ikke noe nytt at individuell tilpasning fungerer best:

«Hvis bedriftene virkelig gjennomførte en god HRM-politikk med utgangspunkt i individuelle forutsetninger og utviklingsbehov, ville man ikke trenge en livsfaseorientert HRM-politikk, enn si seniorpolitikk» (NOU 1998:19).

Hvordan kan en leder bidra positivt til motivasjonen?

Ditt beste verktøy som leder, er å få best mulig innsikt i og forståelse av medarbeiderens oppfatning av egen arbeidssituasjon. Det er ingen tvil om at motivasjonen har stor påvirkningskraft på hvor godt de løser arbeidsoppgavene sine.

Motivasjon er ferskvare, og det er utfordrende. Motivasjon kan ikke pålegges eller læres, og vår opplevelse av arbeidssituasjonen og hvor motiverende den er, er også situasjonsbetinget. Det betyr at den innsikten du har fått som leder, ikke nødvendigvis er relevant etter en tid. Du må derfor ha rutiner som gjør at du jevnlig undersøker hvordan det står til. Det er heller ikke slik at vi alltid selv har et klart bilde av hva som trigger oss eller holder oss tilbake. Av ulike årsaker ønsker vi heller ikke alltid å være åpne. Leder bør derfor finne metoder som senker terskelen for at hver enkelt medarbeider kan komme til bords med det som er viktig for dem. Medarbeidersamtalen er en god arena for å sette motivasjonen i fokus, og det bør komme som første tema.

Sett den ansatte i førersetet.

En ansatt som opplever dalende motivasjon, vil ikke oppleve det som inspirerende å diskutere oppgaver og mål hvis det er noe som hemmer engasjementet og motivasjonen.  Å bli sett og hørt er helt grunnleggende for oss mennesker, men skal det ha god effekt, må det som kommer frem oppleves relevant. Derfor er det lurt å la den ansatte få komme til bords med sin oppfatning og ønsker i forhold til sin arbeidssituasjon. Da blir det lettere å gi tilbakemeldinger og bidra til forventningsavklaring.

Et råd er ta utgangspunkt i de 8 faktorene nedenfor.

De er utledet av indre motivasjonsfaktorer som gir et generelt bilde av en rolle i et arbeidsforhold. Hva er viktigst for deg? Hvor er det forbedringsrom? Hvor viktig er det?

  • At arbeidsinnholdet er meningsfylt og interessant?
  • Å få mye ansvar sammen med frihet til å bestemme?
  • Å få ærlig ris og ros?
  • Å ha en god relasjon og mulighet for støtte fra leder?
  • Å få utvikle ny kompetanse?
  • Å føle seg inkludert i kollegiet, og vite at du kan få støtte faglig og sosialt?
  • At det er godt samarbeid på tvers av organisasjonen?
  • At du lykkes og mestrer arbeidssituasjonen?

Faktoren for mestring er det særlig viktig å fokusere på. Manglende opplevelse av å mestre og lykkes med arbeidshverdagen er en hyppig årsak til stress og utbrenthet.

Et godt utgangspunkt, er å være velment nysgjerrig og opptatt av hva den enkelte trenger for å trives og for å levere på sitt beste. I fellesskap finner dere så ut hva som kan være gode tiltak som er forenlige med virksomhetens rammer og mål. Dette er en god metode for å vise respekt for medarbeideren og samtidig ansvarliggjøre den enkelte.

Det er viktig å anerkjenne at medarbeiderne befinner seg i ulike livsfaser.

Hvor man er i livet påvirker naturligvis hva som er viktig for medarbeideren i sin arbeidssituasjon, men disse tingene vil uansett komme frem ved å innta et individuelt perspektiv. En medarbeider på 65 kan være like motivert for å utvikle seg som en på 25, noe som ikke nødvendigvis blir så synlig gjennom et livsfaseperspektiv.

Klarer du som leder og forvalte de ulike utgangspunktene på en konstruktiv måte, vil du få fornøyde medarbeidere som vet hva de skal bidra med.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide