Artikkel
Skrevet av Cecilie Lycke

Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet

Last ned guide

Vær tydelig på hva bedriften trenger

For noen år siden begynte jeg å jobbe i en bedrift hvor de hadde økt antall høyt kvalifiserte (les dyre) rådgivere fra 16 til 32 i løpet av noen få måneder pga en stor og prestisjefylt ordre. De fikk en solid søkerliste å plukke fra, og alt så svært lovende ut.

Etter ett år, var det bare én av de 16 nyansatte rådgiverne som fortsatt jobbet i bedriften.

Etterhvert ble det tydelig for oss at ingen av dem kjente seg igjen i bildet som var tegnet under intervjuene. Det var bare sett bakover, og ingen hadde tenkt på hvordan den nye kontrakten ville påvirke arbeidshverdagen. Og det gjorde den. Leveransen innebar blant annet langt mer reising og tid borte fra familien enn de var blitt forespeilet. Vi var heller ikke spesielt gode på å følge opp og hjelpe de nye medarbeiderne i startfasen. Det var travelt, og de var jo så høyt kvalifiserte at de burde finne ut av ting selv?

Denne fellen tror jeg det blir stadig lettere å gå i, særlig når bedriftene er i rask endring.

Vi utfordres av ny teknologi som gir nye muligheter, kompetanse som forringes i stadig større tempo, ansatte som bytter jobb oftere, etc. Alt dette fører til flere nyansettelser, hyppigere omorganiseringer og nye lederkabaler. Resultatet er at det er enda viktigere enn før å legge forholdene til rette for at en nyansatt føler seg velkommen og raskt kommer seg i gang. Det trengs en god onboarding.

En god rutine for onboarding av nyansatte må være tydelig og enkel for lederne å følge opp, og den må være forankret helt til topps.

Det holdes egne kongresser om dagen om onboarding, og det gjør meg litt nervøs. Får vi på nytt et område som skal bli preget av eksterne rådgivere, omfattende rutiner og kompliserte verktøy som krever allverdens å implementere? Jeg håper ikke det. Dette er bare sunn fornuft satt i system.

Den viktigste suksessfaktoren er at det raskt bygges tillit mellom den nyansatte og nærmeste leder.

Med tillit vil den nye ansatte føle det trygt å dele sine observasjoner og hvordan de opplever sin nye arbeidssituasjon. Til dette trengs det dialog. Ikke av den kontrollerende arten, men tydelig og støttende, hvor forventningsavklaring står i fokus.

Min anbefaling, er at det lages enkle og tydelige rutiner for hva som skal skje de første ukene og månedene, og det bør være fastsatte oppfølgingssamtaler med leder. Relasjonen til nærmeste leder er den viktigste faktoren for hvorvidt en medarbeider ønsker å bli værende eller ikke.  Forskningen har vist at vi har bare 90 dager på å forankre et nytt årsverk, så det er ingen tid å miste. Få dem opp å gå og inn i det ordinære utviklingshjulet (utviklingssamtaler + oppfølging) så fort som mulig.

Deretter må det lages rutiner som sikrer, og gjør det lett for leder å gjennomføre prosessen. I det ligger det blant annet at den nyansattes forventninger må bli innfridd i så stor grad som mulig.

Tips til rekruttering og strukturert onboarding:

  1. Vær ærlig med hva som kan forventes – brutte forventninger koster dyrt.
  2. Er det forhold som vil påvirke bedriftskulturen eller måten dere jobber på, og som kandidaten må få vite før ansettelse?
  3. Vær forsiktige med å lage for rigide stillingsinstrukser. Fokusere mer på rolle, ansvar og myndighet enn konkrete oppgaver. Det gir større fleksibilitet.
  4. Lag en enkel plan for hva nyansatte kan forvente av oppfølging i startfasen.
  5. La den nyansatte få vurdere om de synes de får det planen legger opp til. Små spørreundersøkelser vil være god forberedelse til samtaler med leder.
  6. Gi lederen «dytt» som minner dem om å følge opp.
  7. Vurder om dere kan ha nytte av et digitalt verktøy, men sørg for at det er enkelt å bruke og implementere, at det øker sannsynligheten for at rutinene blir fulgt opp.

Onboarding med Motivati

En tid til å bygge tillit, etablere relasjoner og få den nødvendige kunnskapen

Det kan være overveldende å være nyansatt, og å ta imot en nyansatt. Personen skal komme raskt inn i rutiner og oppgaver, bli kjent med sine nye kolleger, og bli en god ressurs for samspillet på arbeidsplassen.

I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til jevnlige oppfølgingssamtaler med nyansatte. En enkel rutine som sikrer en høy gjennomføringsgrad og et felles utgangspunkt for samtalen som er individuelt tilpasset. I verktøyet er det ferdige undersøkelser av god kvalitet for alle stadiene i oppfølgingen av den nyansatte som kan tas i bruk som de er, eller skreddersys. Samtalene dokumenteres med notater og aktiviteter i medarbeiderens handlingsplan.

Les mer om onboarding av nyansatte med Motivati.

Avtal demo

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide