Artikkel
Skrevet av Bjørn Eirik Bøe

Forebygg sykefravær med støttende ledelse

Last ned guide

Sykefravær er alvorlig og ressurskrevende for den enkelte medarbeider, virksomheten og ikke minst kolleger. Hvordan kan du som leder jobbe forebyggende med dialog og innsikt som verktøy?

Norge er i verdenstoppen når det gjelder å være borte fra jobb

Kostnadene forbundet med sykefravær løper til rundt 15.000, - kr i uken (arbinn.no). I den andre enden er det ekstremt gunstig med lite sykefravær. Fremfor nevnte kostnader oppnår man økt verdi i ressurser, og regnestykket snus på hodet. Ikke barer sparer man kostnader på fraværet, men man tjener på økt produktivitet. Effekten av lite sykefravær er gunstig for den enkelte, kolleger, virksomheten og samfunnet.

Årsaker til sykefravær er mange, hvor noen situasjoner er mer alvorlige og uhåndterbare enn andre. Denne artikkelen vil fokusere på det håndterbare sykefraværet og sette søkelys på hvordan forebygge sykefravær på arbeidsplassen.

Sykefravær ser ut til å ha en betydelig sammenheng med ledelse.

Arbeidsplasser med en leder som jobber tett på de ansatte, og aktivt jobber med en kultur for tilstedeværelse, opplever lavere sykefravær på arbeidsplassen. Dette gjelder også hvis leder ser sykefravær i lys av konsekvensene det medfører for både kolleger og virksomheten. Årsaken til sykefraværet er en privat sak, men fraværet i seg selv er ikke det. Det påvirker virksomheten og kollegene i stor grad.

Leder forvalter et overordnet ansvar for sine medarbeideres fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Det skal være trygt og ikke minst hyggelig og motiverende på jobb. Arbeidslivet er ikke alltid en dans på roser med en friksjonsfri hverdag. Vi møter på utfordringer på og utenfor jobb som påvirker vår tilstedeværelse og engasjement.

Hvilke konkrete tiltak kan en leder gjennomføre?

Forebygg sykefravær på individnivå:

Skap en arena og en trygghet for medarbeiderne til å kunne ta opp utfordringene man møter på i arbeidshverdagen. Medarbeidersamtalen er et flott utgangspunkt hvor begge bør stille forberedt. Her kan du senke terskelen for å ta opp utfordringene og få innsikt i motivasjon, engasjement og mestring. Er det noe som hemmer motivasjonen? Er det noe man kan få gjort sammen? Kommuniser at du som leder har et ønske om å tilrettelegge for en så god arbeidssituasjon som mulig, samt avklare forventninger innenfor virksomhetens ressurser og rammer. Kommuniser tiltro gjennom å gi mer autonomi, men samtidig ha tydelig rammer og målsetninger. Jeg anbefaler å ikke detaljstyre hvordan oppgavene løses, men heller gi medarbeideren tillit til å løse oppgavene de selv har ansvar for. I Norge har selvledelse blitt en populær lederform.

Forebygg sykefravær på gruppenivå:

Skap en kultur for tilstedeværelse hvor den enkeltes bidrag vektlegges og hvordan dette påvirker kolleger og virksomheten. Tilrettelegg for at man kan ta en «pause» ved krevende perioder i form av kortere dager på jobb eller eventuelle fridager. At de ansatte har det utstyret de trenger for å kunne utføre oppgavene sine på en god måte over tid, uten å få skader.

En lederstil som er støttende og myndiggjørende ser ut til å ha en god effekt på sykefravær, hvor medarbeiderne som opplever høyt nivå av en slik lederstil også hadde mindre sykefravær (Schmid, J. A. et al. 2017). Ledere har derfor en god mulighet til å kunne påvirke sykefraværet gjennom å være støttende mot sine medarbeidere.

Kilder:

  • Hentet fra: Faktisk.no
  • Hentet fra: Arbinn
  • Hentet fra: Fafo-studie
  • Støttende lederstil og sykefravær: Schmid, J. A., Jarczok, M. N., Sonntag, D., Herr, R. M., Fischer, J. E., & Schmidt, B. (2017). Associations between supportive leadership behavior and the costs of absenteeism and Presenteeism: an epidemiological and economic approach. Journal of occupational and environmental medicine, 59(2), 141-147.

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide