Onboarding av nyansatte

En tid til å bygge tillit, etablere relasjoner og få den nødvendige kunnskapen

Det kan være overveldende å være nyansatt, og å ta imot en nyansatt. Personen skal komme raskt inn i rutiner og oppgaver, bli kjent med sine nye kolleger, og bli en god ressurs for samspillet på arbeidsplassen.

I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til jevnlige oppfølgingssamtaler med nyansatte. En enkel rutine som sikrer en høy gjennomføringsgrad og et felles utgangspunkt for samtalen som er individuelt tilpasset. I verktøyet er det ferdige undersøkelser av god kvalitet for alle stadiene i oppfølgingen av den nyansatte som kan tas i bruk som de er, eller skreddersys. Samtalene dokumenteres med notater og aktiviteter i medarbeiderens handlingsplan.

Det kan være overveldende å være nyansatt, og å ta imot en nyansatt. Personen skal komme raskt inn i rutiner og oppgaver, bli kjent med sine nye kolleger, og bli en god ressurs for samspillet på arbeidsplassen. I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til jevnlige oppfølgingssamtaler med nyansatte. En enkel rutine som sikrer en høy gjennomføringsgrad. For å få innsikt i hvordan den nyansatte har funnet seg til rette i både arbeidsmiljøet og med oppgavene etter et par måneder, har vi utviklet en versjon av Motivasjonsanalysen™ for nyansatte.

En vellykket onboarding

En god onboarding er nøkkelen til å få den nyansatte raskt i gang, og sikre at personen føler seg trygg, motivert og engasjert på arbeidsplassen

Første dag

Den første dagen i ny jobb er spennende, men den kan også være stressende. Å sende en melding til den nyansatte i god tid før oppstart om hva som venter, som når, hvor og hvem personen skal møte, skaper en trygghet. Det er avgjørende at dere gir et godt førsteinntrykk av virksomheten, slik at personen får en indre bekreftelse på at det var riktig avgjørelse å skifte arbeidsplass.

Som leder lager du en god plan for hva den nyansatte skal gjøre de første dagene. Pass på at PC, tilganger, telefon og lignende er klart. Involver kollegaene i onboardingsprosessen. De kan gi omvisning av lokalene, introdusere den nyansatte til andre kolleger, og gi opplæring i systemer og rutiner. Kolleger spiller en viktig rolle i å få den nyansatte til å føle seg velkommen og inkludert. For å sikre at oppgavene blir fullført kan du opprette aktiviteter i handlingsplanen din og til dem som skal være med å ta imot den nyansatte.

Opplæring og utvikling

En viktig del av onboarding er opplæring og utvikling. Du må gi den nødvendige opplæringen for at den nyansatte skal kunne utføre jobben effektivt. Tilby forskjellige læringsformater for å tilpasse individuelle behov. Noen lærer best ved å lese, mens andre lærer best ved å se eller å gjøre. Dette kan innebære alt fra å gi opplæring i bedriftens systemer og prosedyrer, til å arrangere kurs for å utvikle spesifikke ferdigheter.

Vær fleksibel med onboardingssprosessen. Det kan være at den nyansatte trenger mer tid på noen områder enn andre, eller at de trenger å lære nye ting som ikke var planlagt i den opprinnelige planen.

Videre bør du som leder også oppfordre til kontinuerlig læring og utvikling. Dere kan sammen sette kompetansemål og aktiviteter for den nyansatte i Motivati for å sikre gjennomføringen.

Oppfølging og dialog

I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til jevnlige oppfølgingssamtaler gjennom onboarding-prosessen. En enkel rutine som sikrer en høy gjennomføringsgrad og et felles utgangspunkt for samtalen som er individuelt tilpasset. I verktøyet er det ferdige undersøkelser av god kvalitet for alle stadiene i oppfølgingen av den nyansatte som kan tas i bruk som de er, eller skreddersys:

  • 2 uker: Har du fått det du trenger for å kunne utføre jobben? Har du blitt tatt godt imot?
  • 1 måned: Hvordan finner du deg til rette? Har du det du trenger? Er rollen tydelig?
  • 2 måneder: Hvordan opplever du det psykososiale arbeidsmiljøet? Hvordan har opplæringen vært? Hvordan opplever du mulighetene for faglig og personlig utvikling?
  • 3 måneder: Etter ca. 90 dager regner man at den første forankringen i en ny jobb er på plass. Da anbefaler vi at dere bruker Motivasjonsanalysen™ for nyansatte. Den gir raskt et bilde av om medarbeideren har funnet seg til rette, og hvor det måtte være behov for justeringer. Dette er et sterkt verktøy til å forebygge uønsket turnover i oppstartsfasen.

Samtalene dokumenteres med notater og aktiviteter i medarbeiderens handlingsplan.

Ønsker du å lære mer om onboarding? Last ned vår guide.

Etter endt onboarding

Når onboardingen er fullført og den nyansatte er blitt godt intergrert, er det naturlig at personen blir en del av virksomhetens oppfølgingsløp. I Motivati har vi undersøkelser til forberedelse til en-til-en-samtaler og til kartlegginger av trivsel og arbeidsmiljø. Det sikrer en kontinuerlig oppfølging gjennom året.

Bli kjent med Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen.

Mål effekten av onboardingsprosessen

Mål effekten av onboardingsprosessen

Kontinuerlig forbedring

Når en nyansatt er ombord, er det viktig å evaluere om rutinen har vært vellykket. Resultatet av de nyansattes besvarelser kan summeres opp i Motivati. Det gir HR verdifull innsikt i hvordan rutinen for nyansatte fungerer, og det kan settes inn tiltak der det er behov. Ved å kontinuerlige forbedre onboarding-prosessen, kan dere sikre at den fortsetter å være effektiv og relevant for de nyansatte.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.