Artikkel
Skrevet av Cecilie Lycke

Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?

Last ned guide

Statistikken viser at så mange som 700 000 skiftet jobb i 2022, og det er mange som er i prosesser hvor de blir bevisste på hvilken lønn som tilbys utenfor huset. Hvis ikke vi som arbeidsgivere har et bevisst forhold til hvordan vi skal forholde oss til dette, blir vi lett et bytte for forhandlinger om økt lønn og andre goder.

Mange leverer oppsigelsen uten å gi dagens arbeidsgiver noen mulighet til å påvirke beslutningen. Andre prøver å bruke situasjonen til å få bedre vilkår mot å bli værende, uten at det er noe galt i det. Ansvaret for å forvalte situasjonen på en god måte, ligger hos ledelsen, og det kan bli fristende å etterkomme ønskene for å komme seg ut av situasjonen.

"Jekkekultur"

Å gi etter for krav om lønn eller andre goder for at noen skal bli værende, kan lett bli en bjørnetjeneste med uheldige konsekvenser. Respekten for ledelsen daler, og flere vil begynne å forstå sin verdi og ser muligheter for å pushe grenser. Det kan rett og slett utvikle seg en «jekkekultur».

Et eksempel, er lederen som fortalte meg at han ikke hadde funnet en annen løsning enn å etterkomme kravet fra en ansatt om 6 timers arbeidsdag til samme lønn, i redsel for å miste ham midt i et viktig prosjekt. Lederen kunne fortelle at dette ikke var første gang han hadde måttet etterkomme krav fra en ansatt som trampet inn kontordøren. Jeg spurte om disse ekstra belønningene førte til at de ble værende i organisasjonen over tid, men det måtte han vedgå at de ikke gjorde. Han var også klar over at det ikke var noen hemmelighet hva enkelte hadde oppnådd å få ved å sette krav.

Les: Lønn. En lettvint utvei?

Ulik lønn kan føre til opplevd urettferdighet

Vi kan ta det som gitt at ansatte snakker om hva de får av lønn og goder. I en «jekkekultur» kan det fort spre seg misnøye og en opplevelse av å bli urettferdig behandlet. Du risikerer å miste lojale og gode medarbeidere som ikke liker å fremme sin egen sak. Dem vil du neppe få noen mulighet til å «forhandle» tilbake hvis de får et nytt tilbud, for da har lojaliteten alt flyttet seg til den nye arbeidsgiveren.

Les: Vi ønsker oss alle gode prestasjoner

Når man står midt opp i situasjoner som dette, kan det være vanskelig å sette grenser. Noen ganger trenger vi hjelp til å finne de gode knaggene til å forankre en snuoperasjon. Det kan være mye ubekvemhet som skal overvinnes, og den møtes best med noen kjøreregler.

Her er kommer noen tips:

  • Gjør dere opp en mening om det er laginnsatsen eller enkeltindividene som gir størst verdi.
  • Lag prinsipper for lønnsdannelsen som følges – det gir respekt og integritet. For eksempel at dere ikke skal bruke lønn som virkemiddel til å beholde ansatte. Sørg for at prinsippene blir kjent i organisasjonen, og «hold dem varme».
  • Vær forberedt på å forklare hvorfor det eventuelt gjøres avvik fra standarden
  • Lag en oversikt over alle godene dere tilbyr i tillegg til lønn, og gjør den godt kjent i organisasjonen. Prøv gjerne å anslå en verdi i kroner, slik at dere får et bevisst forhold til hvor mye som brukes på de ansatte utover lønn. Det er ofte lønnskronene som får størst vekt ved et jobbskifte. Derfor er det smart å være nøye med å vurdere hvordan rammene dere har tilgjengelig i lønnsoppgjørene skal fordeles mellom lønn eller andre goder.
  • Let etter alternative løsninger som oppleves som belønning av den ansatte, men som ikke oppfattes som urettferdig av de andre ansatte.
  • Prøv å unngå å ta beslutninger på stedet, men lytt godt til argumenter. Det kan være behov for justeringer i systemet som best sees fra mottaker av godene.
  • Sist, men ikke minst! Forebygg uønsket avgang med god individuell oppfølging og tilbud om utvikling. En demotivert ansatt, lar seg lettere friste enn en som har det bra og er stolt av arbeidsplassen sin.

I Motivati er vi opptatt av hvor verdifull dialog er når den tar utgangspunkt i medarbeidernes oppfatning av arbeidssituasjonen. Har du innsikt og forståelse for medarbeidernes ståsted, er det lettere å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø.  Derfor har vi utviklet Motivati og Motivasjonsanalysen™ som gjør denne oppgaven enklere.

Bli kjent med Motivati

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide