Kundehistorier
Skrevet av Elisabeth Lycke Grønner

SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!

Last ned guide

For mange oppleves medarbeidersamtalen som irrelevant og bortkastet. Hos SuperOffice ga et nytt lederverktøy toppscore på trivsel, økt engasjement og forbedrede resultater.

Mads Nordmo Arnestad - Motivati - Medarbeidersamtale
Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Foto: Privat.

– Medarbeidersamtaler som oppleves lite relevante for medarbeideren, er ikke bare bortkastet tid, men kan faktisk skade den ansattes engasjement og motivasjon, sier Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen.

Norske bedrifter bruker betydelig med tid og ressurser på medarbeidersamtaler for å øke motivasjon og engasjement. Samtidig pekes det ofte på manglende individuell tilpasning og oppfølging.

Skaper engasjement og lønnsomhet

– Det er mye å hente på å sette medarbeidersamtalen i system. Tidligere fylte vi ut en rekke Word-dokumenter og jobbet mindre effektivt og målrettet. Vi kunne ikke gått tilbake til det nå, sier Camilla Heidenreich Bommen, administrerende direktør i SuperOffice Norge, et datterselskap i det internasjonale SuperOffice-konsernet.

I 30 år har de hjulpet norske bedrifter med å finne, vinne og beholde kunder gjennom skybaserte CRM-løsninger innen marked, salg og service. Selskapet er markedsleder både i Norge og Europa.

For fem år siden tok selskapet i bruk Motivati for å øke kvaliteten på medarbeidersamtalen og oppfølgingen av de ansatte. I samme periode har de oppnådd en betydelig vekst på bunnlinjen, økt trivsel og medarbeidersamtalene står høyere i kurs hos både medarbeidere og ledere.

«Motivati er blitt viktigere for oss enn vi trodde. Hele selskapets «ansatt-dialog» ligger nå i skyen, og alle har tilgang til sitt. Verktøyet har skapt bedre relasjoner, mer engasjement og forbedrede resultater»

Camilla Heidenreich Bommen, administrerende direktør i SuperOffice Norge

Forsket på den nye metoden

I 2018 utførte førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad ved Handelshøyskolen BI en effektstudie for å evaluere metoden som selskapet Motivati har utviklet for å forbedre kvaliteten på medarbeidersamtaler og øke motivasjonen. Metoden skiller seg ut ved at man får kartlagt medarbeiderens indre motivasjon på̊ individnivå̊, den utleder en analyse av hva som er viktig og ikke-viktig i arbeidssituasjonen og hvordan den enkelte medarbeider synes at dette er ivaretatt.

«Resultatet fra studien viste at Motivati sin tilnærming har positive effekter sammenliknet med de tradisjonelle skjemaene mange bedrifter er vant med å bruke»

Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

I studien ble halvparten av alle lederne i forskjellige organisasjoner tilfeldig valgt til å bruke Motivati-metoden, mens den resterende halvparten fulgte «business as usual»-metoden.

– Vi fant blant annet ut at deltakerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin, noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring, sier BI-forskeren, og legger til:

– Vi lærer generelt sett mye mer når vi blir bevisstgjort på det vi gjør som er riktig og nyttig enn når vi får kritikk for det motsatte.

Forskningsresultatene viste også at Motivati-gruppen i betydelig større grad opplevde at det de snakket om hadde stor relevans for seg og sitt arbeid og at tilbakemeldingene de fikk i medarbeidersamtalen stemte godt overens med det de faktisk hadde prestert.

– Dette forteller oss at medarbeidersamtalen for denne gruppen var bedre tilpasset det å reflektere de faktiske forhold, sier Mads Nordmo Arnestad.

Trivsel og lønnsomhet henger sammen

I SuperOffice Norge har de gjort de samme erfaringene. I lokalene i Wergelandsveien 27 i Oslo, på vestsiden av Slottsparken, er det en merkbar lett og hyggelig stemning. Latteren sitter løst og gir munter gjenklang i marmorflisene på gulvet.

– Vi jobber alle i en prestasjonskultur der salg er ferskvare. Samtidig er det viktig å ha noe mer enn bare det å bli målt på tall. Trivsel og lønnsomhet henger sammen, sier Heidenreich Bommen.

– Det å utvikle ansatte og lede effektivt er av stor verdi. Vi har et omfattende opplegg for oppfølging av medarbeidere, og involverer alle i operasjonaliseringen av selskapets overordnede mål, legger hun til.

Foto: Anita Arntzen

Med kvalitet inn, får man kvalitet ut

Hver sjette uke har de samtaler med hver enkelt medarbeider der medvirkning og involvering står sentralt. To ganger i året gjennomføres medarbeidersamtalene. Begge deler styres av Motivati-verktøyet, der alt ligger i samme skyløsning. Både undersøkelser, individuelle handlingsplaner og notater brukes aktivt av leder og medarbeider, både før og etter samtalen.

– I forkant av medarbeidersamtalene besvares spørsmål som gir oss en ferdig profilanalyse på hva som oppleves viktig og ikke-viktig for den enkelte. Metoden definerer forbedringsområdene og vi kan snakke konkret og løsningsorientert om disse, sier Heidenreich Bommen.

– Med kvalitet inn, får vi nå kvalitet ut også, påpeker hun fornøyd.

Står høyere i kurs hos alle

I SuperOffice Norge har medarbeidersamtalen fått et løft og står i dag høyere i kurs hos alle. Metoden fra Motivati har forenklet gjennomføringen, og selskapet oppnår toppscore på spørsmålet om hvordan den enkelte trives i virksomheten.

– Medarbeidere trenger å vite hva som forventes av dem, hvordan de ligger an og få støtte til å utføre oppgavene sine. I vår prestasjons- og salgskultur, er det spesielt viktig å trives med bedriften og oppgavene fordi de fleste selv har ansvaret for å fylle kalenderen sin, sier Camilla Heidenreich Bommen i SuperOffice Norge.


Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Få tips til hvordan motivere seg selv!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide