AKTUELT

Motivati-metoden: Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!

Medarbeidersamtalens frynsete rykte går en tøff tid i vente. Nå finnes det nemlig forskningsbevis på at en ny metode fungerer.

Med jevne mellomrom dukker den opp, innkallelsen til medarbeidersamtalen. Det er tid for den konstruktive samtalen, hvor hodet skal tømmes, sjelen skal vrenges og alle forhold skal på bordet.

Både sjef og medarbeider skal få følelsen av å leve i den perfekte profesjonelle symbiose, og ut på andre siden skal den nyrensede og nymotiverte medarbeideren være klar til ny dyst. Eller?

– Direkte ubehagelig

– Sannheten er dessverre often en annen. Mange ledere og medarbeidere synes medarbeidersamtalen er lite nyttig, og til tider direkte ubehagelig, forteller Cecilie Lycke, daglig leder og grunnlegger av Motivati.

Hun peker på de typiske fellene man går i: Sjefen googler «mal for medarbeidersamtale» og får servert et skjema med generelle spørsmål som skal få frem den gode dialogen. Når samtalen blir gjennomført, er den ikke tilpasset den enkelte medarbeideren. Samtalen sporer av. Konkrete tiltak blir ikke satt opp.

Og hva skjer etterpå? Sjefen legger referatet en skuff, lettet over å kunne si «check» for å ha gjennomført samtalen. Medarbeideren går fra møtet demotivert, utrygg og lettet over at det blir en stund til neste samtale – og med en intens følelse av at det er kleint når sjefen leker hverdagsterapeut.

Motivati-metoden i praksis.

Cecilie Lycke, daglig leder i Motivati digitale lederverktøy.

Individuelt tilpassede medarbeidersamtaler

Motivasjonen bak bedriften Motivati ligger nettopp i den mislykkede medarbeidersamtalen. Lycke jobbet 20 år innenfor HR og erfarte selv behovet for en metodikk som kunne ta medarbeidersamtalen til et nytt nivå.

– Jeg var en av de som testet utallige maler for medarbeidersamtalen på nett, i håp om å finne en metode som la grunnlaget for en god og kvalitetsrik samtale. Så kom jeg over en programvare som for en gangs skyld tok utgangspunkt i medarbeideren, og dette satte i gang tankene om å starte Motivati.

Programvaren ble videreutviklet til å passe i såvel norske som internasjonale markeder. På bare fire år har flere store bedrifter tatt verktøyet i bruk.

Skybasert lederverktøy

Hele programvaren er skybasert og prosessen starter med en en digital undersøkelse som tar cirka 15 minutter å besvare, og som passer til alle roller i alle typer virksomheter. Resultatet synliggjør medarbeidernes viktigste motivasjonsfaktorer, samtidig som den gir et bilde av hvor tilfreds de er med arbeidssituasjonen sin.

– Basert på undersøkelsen får lederen innsikt i den ansattes jobbhverdag, og det blir helt tydelig for begge hva samtalen bør dreie seg om. Dette legger forholdene til rette for at medarbeideren fullt ut kan forstå rollen og arbeidsoppgavene sine, ta ansvar for eget arbeid – og dermed levere best mulig. Medarbeideren vil føle seg sett, samtidig som han eller hun blir ansvarliggjort ved å selv få komme med forslag til tiltak og forbedringer. Det er rett og slett den beste måten å bringe bedriftens strategi ned på individnivå, forklarer Lycke.

For Lycke har det vært viktig å utvikle et verktøy som kan hjelpe lederne til å mestre oppgaven med å utvikle medarbeiderne bedre.

– Da trenger de et enkelt verktøy som støtter prosessene i form av struktur rundt oppfølgingen og dokumentasjonen, kombinert med en god metode. Dette bidrar til en tydelig, involverende dialog som gir selvstendige og fornøyde medarbeidere, sier Lycke.

Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Forskningsbasert

Motivati-metoden er også forsket på. Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en feltstudie på metoden, under ledelse av førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad.

Målet var å kartlegge om medarbeidernes opplevelse av medarbeidersamtalen første gang de får forberede seg med Motivati oppleves som signifikant bedre, enn ved bruk av tradisjonelle skjemaer som forberedelse.

Resultatet viste at det det finnes empirisk grunnlag for å si at Motivati-metoden virker signifikant bedre på tre områder: samsvar mellom tilbakemeldingene i medarbeidersamtalen og egne prestasjoner, opplevd relevans av tema og opplevd anerkjennelse.

– Dette er jo veldig viktige faktorer, så det er gode nyheter, særlig med tanke på at intervensjonen Motivati gjorde var ganske beskjeden med bare 1,5 times opplæring av lederne, sier Arnestad.

Nyttig – gjort på riktig måte

Gitt medarbeidersamtalens litt frynsete rykte, er Lycke fornøyd med at de er kommet noe positivt og dokumenterbart ut om medarbeidersamtalen. Grunnlaget som Motivati-metoden gir er ikke et fasitsvar, men et utgangspunkt for en samtale basert på hvordan medarbeideren opplever sin arbeidshverdag.

– Gjennomført med riktig grunnlag, kan samtalen være både nyttig og utviklende, konstaterer Lycke.

Så neste gang medarbeidersamtale-innkallelsen havner i innboksen, vil det kanskje følge noen positive vibber?

(Artikkelen ble først publisert på E24.no)

DETTE ER MOTIVATI-METODEN:

  • Skybasert lederverktøy
  • Bygget på solid forskning fra Handelshøyskolen BI
  • Medarbeidere bruker cirka 15 minutter på å svare på en undersøkelse som gir konkret innsikt i den enkeltes jobbhverdag
  • En GAP-analyse tydeliggjør hva samtalen bør dreie seg om og gir et unikt og individuelt utgangspunkt for en nyttig medarbeidersamtale
  • Som leder får man mulighet til å se samlede resultater fra egen avdeling
  • Gir svært fleksible muligheter til datainnsamling og HR-analyse som bedre kan synliggjøre effekten av HR-initiativ i din virksomhet

Nysgjerrig?

eller kontakt oss for en uforpliktende prat:

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Meny