Referanser

Moreld

"Vi så umiddelbart at Motivati var nyttig for oss fordi det er så enkelt og lett tilgjengelig. Tilbakemeldingene fra ledere og medarbeidere er bare positive!"

NorEngros

"Mange får en slags aha-opplevelse når de ser Motivasjonsanalysen™ og sier at «ja, det er jo akkurat slik det er, men jeg klarte ikke helt å sette ord på det selv."

Allier Gruppen

"Vi har fått struktur og system på medarbeidersamtalen. I tillegg er den mer effektiv. Nå ser vi umiddelbart hvor skoen trykker og kan fange opp ulike utfordringer."

SuperOffice

"Ansatte føler seg sett og hørt, og vi får mer profesjonell håndtering av rutinen. Vi sparer tid, og det blir lettere å lede!"

Osterøy Kommune

"Det blir et bedre fokus med Motivasjonsanalysen™, der lederne får snakke med hver enkelt om hva som er viktig for dem. Det gir også en anledning til å avstemme forventninger, noe som oppleves som veldig viktig."

Seam

"Vi har aldri fått så mange gode tilbakemeldinger på gjennomføring av medarbeidersamtalene som etter at vi tok i bruk Motivati!"

Harris Advokatfirma

" Motivati har vært en av mange puslespillbrikker i forhold til å profesjonalisere advokatfirmaet Harris."

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.