Et digitalt lederverktøy

Utvikler du hver ansatt, utvikler du virksomheten

Motivasjonsanalyse medarbeidersamtaler

motivati-digitale-lederverktoy-ikon-analyse

Handlingsplan

motivati-digitale-lederverktoy-ikon-utvikling

Rapporter på alle organisasjonsnivå

motivati-digitale-lederverktoy-ikon-personvern

Innebygget personvern

Kompetanseoversikt

motivati-digitale-lederverktoy-ikon-norsk-engelsk

Norsk og engelsk

motivati-digitale-lederverktoy-ikon-spar-tid

Rask og enkel implementering

motivati-digitale-lederverktoy-ikon-brukervennlig

Brukervennlig

Fyll ut e-postadressen og få tilsendt demonstrasjonsvideoen «Motivati på 5 minutter»


Kartlegginger

God ledelse krever innsikt

I Motivati bruker vi spørreundersøkelser til å kartlegge ulike forhold i virksomheten rundt arbeidsmiljøet, men aller viktigst, som forberedelse for individuell dialog. Individuell dialog er det viktigste verktøyet en leder har, både uformell og planlagt. Vi har spesialisert oss på den planlagte dialogen som skal sikre at alle blir sett og får et tydelig oppdrag som gjør at de kan jobbe selvstendig med arbeidsglede. Med undersøkelser får alle samme utgangspunkt, og du får individtilpasset støtte til hva dialogen bør dreie seg om. Det gjør de gamle papirbaserte malene og skjemaene overflødige, og du kan få langt mer ut av rutinene fordi du kan ta ut resultat på alle nivå i organisasjonen. Du kan også regne med at medarbeiderne vil etterspørre samtaler når de har svart, slik at gjennomføringsgraden blir god.

Få tilgang til en bank av undersøkelser for hele ansattreisen
Funksjonalitet
  • Skreddersy eller bruk våre kvalitetssikrede undersøkelser
  • Send ut åpent eller anonymt
  • Få lett tilgang til historikk og analyser
  • Hent rapporter på alle organisasjonsnivå – og sammenlign!
  • Tilgangsstyrt – dere bestemmer hvem som skal se individinformasjon

Medarbeidersamtalen

Motivati-metoden gir medarbeidersamtaler som oppleves som målrettet, verdiskapende og individuelt tilpasset. Dette gir resultater for selskapet og den enkelte. Les mer om metoden

Temperaturmålere

Korte undersøkelser som egner seg godt til å kartlegge engasjement gjennom året. Et godt supplement til medarbeidersamtalen.

Trivselsundersøkelser

Større trivselsundersøkelser for å kartlegge viktige arbeidsmiljøfaktorer i din virksomhet. Dette gir et viktig statusbilde over forbedringsrom, åpent eller anonymt.

On- og offboarding

I Motivati er on- og offboarding en del av den kontinuerlige
kartleggingen. I onboarding sender vi ut en undersøkelse til de
nyansatte som gir et bilde på om de føler seg godt ivaretatt og
danner grunnlag for videre dialog. I Motivati er offboarding en del av
en undersøkelse der vi gjennom dialog får innsikt i hva som bør
forbedres, endres eller forbli intakt

HMS- og arbeidsmiljøundersøkelser

Kartlegginger av sikkerhet, risiko og fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vet alle de ansatte om rutiner og praksis ved uhell? Er arbeidsmiljøet godt nok til at alle kan bidra med gode leveranser?

Oppfølging og målstyring

Dialog skaper forventninger til oppfølging

Notater

Notatfunksjonen i Motivati gjør det lettere å få oversikt og struktur etter samtale med dine medarbeidere. Du slipper en evigvarende skuff med papirer som fort blir glemt; du har alt samlet på ett sted i skyen. 

Handlingsplan

Det skapes ofte forventninger etter en samtale som ikke innfris fordi aktivitetene man blir enige om i samtalen ikke blir loggført og fulgt opp. Dette er ivaretatt i systemet ved at hver har sin handlingsplan hvor det legges inn aktiviteter i form av mål og oppgaver. Medarbeideren får påminnelse om fremdriftsrapportering, og leder har full oversikt over progresjon.

Kompetanseutvikling

Vær forberedt på morgendagen

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes framover, og å målrette tiltak som raskt kan justeres og tilpasses de skiftende omgivelsene.

Den høye endringstakten påvirker hvordan vi lærer og får nye kunnskaper, og vi er avhengig av hver enkelt sin motivasjon for å få anvendt og utviklet kompetansen. Motivasjonen forløses best gjennom god dialog som har som mål å forene den ansatte og virksomhetens ønsker og behov best mulig, for så å bli enige om veien videre.

Motivati har en egen modul for å dokumentere og sette mål for kompetansen. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse, både på individnivå og for virksomheten som helhet. Hva som skal gjøres for at den ansatte skal nå sitt nye kompetansenivå, forankres i handlingsplanen. Dette gjør det enkelt for organisasjonen å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot bedriftens strategi og mål. Les mer om kompetanseutvikling med Motivati.

Nysgjerrig på hvordan Motivati kan gi støtte til kontinuerlig utvikling i virksomheten?

Noen av våre kunder

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Meny