Motivati setter medarbeidersamtalen i system

Rett på sak – alle stiller forberedt

Oversikt over oppgaver og mål

Kontinuerlig utvikling på alle nivåer

Innebygget personvern

Tilpasningsmuligheter

Norsk og engelsk

Sparer tid

Brukervennlig

FØR MEDARBEIDERSAMTALEN

Mer konkret får du det ikke

Hvordan gikk det egentlig med fjorårets medarbeidersamtaler?

Det er kanskje det første som slår deg når du skal i gang med ny runde. Fikk du fulgt godt nok opp? Var alle fornøyde? Hvis du er usikker på svaret, eller det frister å søke på  ”medarbeidersamtale mal” igjen, så har Motivati en enda bedre og enklere løsning for deg. Vi samler nemlig alt på ett sted i vårt digitale lederverktøy.

  • Du sparer tid
  • Det er enkelt å bruke
  • God oversikt for HR
  • Strukturerer arbeidet
  • Papirmøllen forsvinner

Det starter med at du sender ut en undersøkelse til dine medarbeidere, enten det er årets medarbeidersamtale eller oppfølging av nyansatt. Denne ligger klar til bruk inne i verktøyet. Når det er gjort, svarer medarbeiderne innen et gitt tidspunkt, og du kan gjennomgå alle besvarelsene i ro og mak før hvert individuelle møte. Her skapes det også en forventning om en samtale, det øker også sannsynligheten for gjennomføring. Dette forsterkes ytterligere når HR følger opp gjennomføringen i verktøyet.

UNDER SAMTALEN

Det er i dialogen det skjer

Viktigheten av god og relevant dialog kan ikke understrekes ofte nok, og verktøyet ivaretar dette på en god måte.  Resultatet av undersøkelsen blir brukt aktivt inn i samtalen, da får dere et glimrende utgangspunkt som sørger for at det snakkes om det som er nyttig for begge parter. Både leder og medarbeider har noe konkret å forholde seg til, og da sparer man også verdifull tid.

Et godt tips kan være å ha verktøyet lett tilgjengelig under samtalen. Da har dere mulighet til å legge inn avtaler dere blir enige om i samtalen fortløpende. Verktøyet systematiserer slik både forberedelse til samtalen og sikrer god oppfølging i etterkant.

Forskningen viser en klar sammenheng mellom brutte forventninger og negative effekter som lavere jobbtilfredshet, mindre lojalitet, ønske om å bytte jobb og dårligere prestasjoner. Derfor blir lederens viktigste oppgave å forene medarbeidernes ønsker og forventninger med virksomhetens forventninger, rammer og behov.

Skal du lykkes med dette, må det bygges relasjoner, og da er det viktigste verktøyet god og relevant dialog. Les mer om metoden vår her.

ETTER SAMTALEN

Alt lagret på ett sted - alltid tilgjengelig

Etter samtalen er det enkelt å klikke seg inn og opprette en handlingsplan, konkretisere kompetansemål, legge inn påminnelser og opprette notater. Dette kan sees og følges opp av begge involverte. Dialogen mellom deg og dine ansatte fortsetter dermed etter medarbeidersamtalen. Oppfølging blir enklere, samtidig som HR har god oversikt over prosessen.

Da er vi tilbake til begynnelsen. Det blir ikke kaotisk neste gang medarbeidersamtalen er på trappene, alt ligger godt lagret på samme sted. Da har du gode muligheter for sammenligning med resultat fra fjoråret der du enkelt kan se hvis noe skal ha forandret seg siden sist. Det er også greit å ta over for en annen hvis det skulle bli et lederskifte eller omlegging i organisasjonen. Alle undersøkelser, resultat, kompetansenivå og notat følger dine medarbeidere uavhengig av hvor de arbeider i bedriften.

Noen av våre kunder

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Meny