Et digitalt lederverktøy

Utvikler du hver ansatt, utvikler du virksomheten
Kompetanseoversikt
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-analyse
Oversikt over
oppgaver og mål
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-utvikling
Rapporter på individ-, avdelings- og organisasjonsnivå
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-personvern
Innebygget personvern
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-innstilling
Tilpasningsmuligheter
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-norsk-engelsk
Norsk og engelsk
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-spar-tid
Rask og enkel implementering
motivati-digitale-lederverktoy-ikon-brukervennlig
Brukervennlig

Fyll ut e-postadressen og få tilsendt demonstrasjonsvideoen «Motivati på 5 minutter»


Undersøkelser

Sørg for at alle blir sett og anerkjent

Det viktigste verktøyet en leder har, er individuell dialog, både uformell og planlagt. Vi har spesialisert oss på den planlagte dialogen som skal sikre at alle blir sett og får et tydelig oppdrag som gjør at de kan jobbe selvstendig med arbeidsglede. I Motivati bruker vi spørreundersøkelser som forberedelse til individuell dialog. Det gjør de gamle papirbaserte malene og skjemaene overflødige, og du kan få langt mer ut av rutinene fordi du kan ta ut resultat på alle nivå i organisasjonen. Med undersøkelser får alle samme utgangspunkt, og du får individtilpasset støtte til hva dialogen bør dreie seg om. Du kan også regne med at medarbeiderne vil etterspørre samtaler når de har svart, slik at gjennomføringsgraden blir god.

Få tilgang til en bank av undersøkelser for hele ansattreisen
Funksjonalitet
  • Skreddersy eller bruk våre kvalitetssikrede undersøkelser
  • Send ut åpent eller anonymt
  • Få lett tilgang til historikk og analyser
  • Hent rapporter på alle organisasjonsnivå – og sammenlign!
  • Tilgangsstyrt – dere bestemmer hvem som skal se individinformasjon

Medarbeidersamtalen

Motivati-metoden gir medarbeidersamtaler som oppleves som målrettet, verdiskapende og individuelt tilpasset. Dette gir resultater for selskapet og den enkelte. Les mer…

Temperaturmålere

Korte undersøkelser som egner seg godt til å skape engasjement gjennom året. Et godt supplement til medarbeidersamtalen.

Trivselsundersøkelser

Større trivselsundersøkelser for å kartlegge viktige arbeidsmiljøfaktorer i din virksomhet. Dette gir et viktig statusbilde over forbedringsrom, åpent eller anonymt.

On- og offboarding

Forskningen viser at du bare har ca. 90 dager på å forankre et nytt årsverk. Derfor er det er smart å ha en plan for kommunikasjonen med, og oppfølgingen av nyansatte i den første fasen, for å unngå uønsket turnover.

Lær av dem som slutter og få innsikt i hva som bør forbedres, endres eller forbli intakt.

HMS-undersøkelser

Kartlegginger av sikkerhet, risiko og fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vet alle de ansatte om rutiner og praksis ved uhell? Har de ansatte det de trenger rundt seg for å kunne gjøre en god leveranse?

Tilpass eller lag din egen undersøkelse!

Oppfølging og målstyring

Dialog skaper forventninger til oppfølging

Notater

Notatfunksjonen i Motivati gjør det lettere å få oversikt og struktur etter samtale med dine medarbeidere. Du slipper en evigvarende skuff med papirer som fort blir glemt; du har alt samlet på ett sted i skyen. 

Handlingsplan

Det skapes ofte forventninger etter en samtale som ikke innfris fordi aktivitetene man blir enige om i samtalen ikke blir loggført og fulgt opp. Dette er ivaretatt i systemet ved at hver har sin handlingsplan hvor det legges inn aktiviteter i form av mål og oppgaver. Medarbeideren får påminnelse om fremdriftsrapportering, og leder har full oversikt over progresjon.

Kompetanseutvikling

Vær forberedt på morgendagen

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes framover, og å målrette tiltak som raskt kan justeres og tilpasses de skiftende omgivelsene.

Den høye endringstakten påvirker hvordan vi lærer og får nye kunnskaper, og vi er avhengig av hver enkelt sin motivasjon for å få anvendt og utviklet kompetansen. Motivasjonen forløses best gjennom god dialog som har som mål å forene den ansatte og virksomhetens ønsker og behov best mulig, for så å bli enige om veien videre.

Motivati har en egen modul for å dokumentere og sette mål for kompetansen. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse, både på individnivå og for virksomheten som helhet. Hva som skal gjøres for at den ansatte skal nå sitt nye kompetansenivå, forankres i handlingsplanen. Dette gjør det enkelt for organisasjonen å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot bedriftens strategi og mål.

Noen av våre kunder

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Meny