Vår visjon:

Sammen skaper vi motiverte medarbeidere!

Ansatte som ønsker å bidra til noe som er større enn seg selv, er en av de viktigste bærebjelkene i norsk arbeidsliv. Enten det er å skape nye arbeidsplasser, være med på omstillinger inn i en ny hverdag eller kanskje det aller viktigste – å ha et sted å høre til med sin kunnskap og kompetanse.

Sammen med kundene våre ønsker vi å bidra til god dialog, åpenhet og tillit.  Det er det som driver oss fremover og sørger for at vi kan jobbe sammen mot et felles mål.

Vi skal også bidra til et godt arbeidsliv, enten du er medarbeider, konsernsjef, mellomleder eller leder. Vi jobber sammen der verdier skapes, og motivasjonen er en grunnleggende drivkraft som ikke så lett kan måles i kroner og øre, men er en forutsetning for å kunne trives og prestere på sitt beste.

Medarbeidersamtale med Motivati

Våre verdier:

Verdiene våre underbygger visjonen vår. De er noe vi streber etter, de er forankret i kulturen vår og sier noe om hvordan vi arbeider. De veileder oss og våre holdninger, beslutninger og atferd i det daglige.

Samspill

Flere hoder tenker klokere sammen, og vi deler kunnskap og hjelper hverandre med å lykkes. Vi ønsker å løfte hverandre frem mot et felles mål som skaper verdifull dialog og gode relasjoner.

Kompetanse

Kontinuerlig bruk og utvikling av kompetanse gir følelse av mestring og økt motivasjon. Vi deler vår fagkompetanse, og lytter til hverandres behov og kunnskap for å kunne jobbe til det beste for hverandre. Vi gjør oss nytte av ekspertisen på fagfeltet vårt og sammen hever vi den praktiske ledelseskompetansen, og medarbeiderne får en arena for å utvikle sin kompetanse.

Nysgjerrig

Vi verdsetter hverandre og utvikler oss ved å være nysgjerrige, åpne og lyttende. Ved å være velment nysgjerrig får man unik innsikt som bidrar til både læring og utvikling. Respekt for hverandres ståsted gir oss muligheten til å tilegne oss ny kunnskap som gjør oss til bedre leverandører av vårt fag/ kompetanse.

Tillit

Tillit er fundamentet som skal sikre at vi møter hverandre med ærlighet og trygghet. Dette er et viktig grunnlag som sikrer at vi jobber fremtidsrettet sammen med åpenhet og respekt. Det er også et resultat av godt samspill, deling av kompetanse og nysgjerrighet på hverandre.

Vil du vite mer?

Meny