Referanser

 

Optimum AS

«Både lederne og medarbeidere har gitt uttrykk for at Motivati gir en helt ny dimensjon til medarbeidersamtalene, og er enkelt i bruk. Det blir tydelig hva som er viktigste motivasjonsfaktorer for den enkelte medarbeider, forventninger i forhold til dette og faktisk opplevelse.

Vi ser tydelig hvilke fokusområder samtalen må ha.»

Hans-Petter Angell

Administrerende direktør.

 

SuperOffice

«Motivati identifiserer raskt fokusområder, både individuelt og aggregert. Vi har fått en metode der de ansatte føler seg sett og hørt, som gjør det enklere for lederne å ivareta godt lederskap.

Det snakkes om det som skal snakkes om, derfor behøver ikke samtalene ta så lang tid.»

Camilla Heidenreich Bommen

Administrerende direktør.

 

NorEngros Kjosavik AS

«Motivati gjør det enklere å gjennomføre medarbeidersamtalen. Vi avdekket konkrete case som ikke hadde kommet naturlig frem, som gjorde det lett å iverksette konkrete tiltak 1:1, for avdelingen, ledere og etter hvert for hele selskapet.

Alle var happy – til og med økonomisjefen.»

Kåre Sele Krogedal

 

Electronova AS

«Med Motivati, har vi fått et enkelt, nettbasert verktøy med en metode som hjelper oss til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere.

Vi sparer mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene.»

Trond E. Kristiansen