Om oss

Drømmen om å gjøre det lettere å lykkes som leder.

Forskningen er helt tydelig på at åpne og trygge organisasjoner basert på tillit og gode relasjoner, oppnår de beste resultatene. Det forutsetter godt lederskap. Da er det forstemmende at så mange melder at de ikke har tid til å utøve ledelse, og at så mange medarbeidere sier at de ikke blir ledet på en god og motiverende måte. Dette ønsket vi å gjøre noe med, og satte i gang en spennende reise med utviklingen av Motivati.

Det ligger mye god bærekraft i sunne arbeidsplasser.

Vi ønsker å bidra til at virksomheter og lederne tar vare på den ambisiøse målsettingen som ligger i å skape gode og bærekraftige arbeidsplasser. Det fine er at når du lykkes med dette oppdraget, øker motivasjonen og lønnsomheten.

Dialog er uten tvil det viktigste verktøyet en leder har til å følge opp og utvikle sin virksomhet. Men det er ikke det enkleste verktøyet, siden den kan bli hemmet av både ubekvemhet og relasjonen man har. Vi kan ikke gjette hva andre tenker, og vi kan ikke pålegge andre å være motivert.

medarbeidersamtale-mal-endringsledelse

Vi synes rett og slett at det var for galt at den viktige medarbeidersamtalen skulle kastes på båten på grunn av for dårlig metode.

Med mange års egen erfaring med utprøving av det ene skjemaet etter det andre, samt all forskningen som har vært gjort på hvorfor medarbeidersamtalene ikke fungere etter hensikten, var det tydelig at dette måtte gjøres noe med.

Vi tok utgangspunkt i ledende motivasjonsteori og utviklet en standard metode for forberedelsene som kan brukes for alle type roller og virksomheter. For å være helt sikre på at metoden oppleves som mer meningsfull enn de tradisjonelle skjemaene, har Handelshøyskolen BI gjennomført en stor feltstudie, og resultatet ga viktig bekreftelse.

Et ekte delingsprosjekt

Kombinasjonen av skyteknologi og solid HR-kompetanse har gitt oss mulighet til å utvikle et verktøy som forsterker, forenkler og effektiviserer samspillet mellom medarbeider og leder.

Vi jobber hele tiden med å utvikle funksjonalitet som gir kundene en enklere hverdag, vel vitende om at et verktøy som blir for komplisert, eller har for mye plunder og unødvendig tidsbruk, ikke får lang levetid. Et stort pluss, er at dette er et ekte delingsprosjekt. Gode ideer fra kundene eller oss, omsettes til nyttig funksjonalitet for alle.

Nysgjerrig?

Meny