Motivati-metoden gir deg verdifull innsikt!

Med Motivati får du en en smart digital mal som gir et individuelt tilpasset underlag for medarbeidersamtalen. Før samtalen bruker medarbeiderne kun 15 minutter på å svare på en undersøkelse som gir deg konkret innsikt i den enkeltes jobbhverdag. Grunnlaget for Motivati-metoden er en motivasjonsanalyse som gjør det helt tydelig hva samtalen bør dreie seg om.

Rett på sak

Du får innsikt i hvordan medarbeiderne oppfatter sin jobbsituasjon og sine motivasjonsfaktorer, og kan gå rett på sak.

Motiverte medarbeidere som tar ansvar

Motivati-metoden gir medarbeideren en reell mulighet til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon. En enkel vei til selvledelse.

Metodikk bygget på solid forskning

Vi har søkt faglige råd for å sikre at Motivati-metoden støtter ledende forskning på motivasjon i arbeidsforhold. Les mer om resultatet

Medarbeidersamtalen satt i system

Et skreddersydd utgangspunkt

Før samtalen

Prosessen starter med en digital undersøkelse som passer til alle roller i alle typer virksomheter. Motivasjonsanalysen synliggjør hvilke motivasjonsfaktorer medarbeideren synes er viktig og ikke så viktig, og hvordan vedkommende opplever at disse er ivaretatt.

Under samtalen

Motivasjonsanalysen bruker du til å invitere medarbeideren til dialog. Fokuset skal ligge på det som er viktig og relevant for medarbeiderens arbeidssituasjon, sett opp mot bedriftens behov og muligheter. Resultatet er at medarbeideren føler seg sett, samtidig som han eller hun blir ansvarliggjort ved selv å få komme med forslag til tiltak og forbedringer.

Etter samtalen

Det man har blitt enig om i samtalen kan forankres i handlingsplan og notatfunksjon, som gjør det enkelt å følge opp i etterkant.

Nøkkelen for deg som leder er å være åpen og nysgjerrig.

Motivati utvikler også deg som leder

Du som leder må også ha din egen medarbeidersamtale og lufte dine tanker rundt motivasjon, prestasjon og lederskap. I din egen samtale vil du få mulighet til å diskutere din egen besvarelse, men også se på resultatene fra din egen avdeling sammen med din leder. Hvordan står det til med helhetsbildet? Noe som trenger ekstra fokus en periode fremover? Dette hjelper deg i å utvikle en dynamisk og tilpasningsdyktig lederstil.


Med Motivati har vi fått et enkelt, nettbasert verktøy med en metode som hjelper oss til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere. Vi sparer mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene.

 

– TROND E. KRISTIANSEN, ELECTRONOVA AS.

Nysgjerrig på hvordan du kan ta metoden i bruk?

Noen av våre kunder

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Meny