Bli en bedre leder

Vi har tatt utgangspunkt i ledende motivasjonsteori og utviklet Motivasjonsanalysen™. Du som leder kan bruke innsikten fra analysen til å følge opp hver enkelt på en bedre måte og samtidig utvikle ditt eget lederskap.

Motivati-prosessen

Før samtalen

Prosessen starter med en forberedende undersøkelse som passer til alle roller i alle typer virksomheter. Dette resulterer i Motivasjonsanalysen™ som synliggjør hvilke motivasjonsfaktorer medarbeideren synes er viktig og mindre viktig, og hvordan vedkommende opplever at disse er ivaretatt.

Under samtalen

Motivasjonsanalysen™ bruker du til å invitere medarbeideren til dialog. Fokuset skal ligge på det som er viktig og relevant for medarbeiderens arbeidssituasjon, sett opp mot bedriftens muligheter og målsettinger.

Etter samtalen

Det dere blir enige om i samtalen forankres i en digital handlingsplan og notatfunksjon som gjør det enkelt å følge opp i etterkant. Dette forplikter at både leder og medarbeider sammen tar ansvar for utvikling og fremdrift.

En solid metode

Vi har tatt utgangspunkt i ledende motivasjonsteori og utviklet en standard metode for forberedelsen til medarbeidersamtalen som kan brukes for alle type roller og virksomheter. For å være sikre på at metoden fungerer, har Handelshøyskolen BI gjennomført en stor effektstudie, og resultatet ga en viktig bekreftelse.

Vi fant blant annet ut at deltakerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin, noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring.

– Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI, Campus Bergen.

Nysgjerrig på hvordan du kan ta metoden i bruk?

Vi har samlet spørsmålene som mange lurer på