Fjernledelse med Motivati Digitale Lederverktøy

Fjernledelse gjort enklere med Motivati Digitale Lederverktøy

Når du skal lede på avstand, er det ekstra viktig å tenke gjennom hvilken dialog som skal til for å sikre at alle blir sett og fulgt opp på en god måte.

La oss kontakte deg!

Når du henvender deg til oss via et kontaktskjema, vil du i løpet av kort tid bli fulgt opp av en av våre hyggelige og kunnskapsrike kundebehandlere. Om det blir en e-post eller en telefonoppringning, vil være avhengig av hva du ønsker at vi skal hjelpe deg med. Vi vil alltid være opptatt av å hjelpe deg på en så god måte som mulig.


Har dine ledere nok støtte til å mestre fjernledelse?

Å lede på avstand er ikke noe nytt, men nå er det ikke lenger noe bare de geografisk spredte organisasjonene må mestre.

Det er naturlig at en leder har mer kommunikasjon og samhandling med noen medarbeidere, enn med andre. Kombinerer vi dette med at kollegastøtten er mindre når vi sitter på hvert vårt sted, er veien kort til at noen mister troen på at de har betydning for virksomheten. Da kan resultatet fort bli en sykemelding, eller at en av dine viktige medarbeidere ser seg om etter en annen arbeidsgiver.

I en avstandsverden er det ekstra viktig med god struktur

Det viktigste verktøyet en leder har, er individuell dialog, både uformell og planlagt. Vi har spesialisert oss på den planlagte dialogen som skal sikre at alle blir sett og får et tydelig oppdrag som gjør at de kan jobbe selvstendig med arbeidsglede. I Motivati bruker vi spørreundersøkelser som forberedelse til individuell dialog. Vi deler en bank med ferdige forslag til undersøkelser av høy kvalitet for alle faser av ansattreisen, som kan brukes som de er, eller tilpasses din virksomhet. Det gir mange muligheter og fordeler:

  • Høy svarprosent
  • Alle stiller forberedt
  • Likebehandling – alle svarer på det samme
  • Resultatet av undersøkelsen brukes som mal for samtalene – passer godt å dele over nett
  • Summerte resultater gir analysemuligheter og refleksjonsgrunnlag for leder
  • Tidsbesparende

Motivasjonsanalysen gir lederne verdifull individuell innsikt til medarbeidersamtalen

Vi har utviklet en helt ny metode for forberedelser til medarbeidersamtalene.  Den inkluderer en motivasjonsanalyse som gir leder et generelt bilde av hvordan den ansatte oppfatter sin arbeidssituasjon.

Synes ikke den ansatte at det som er viktig blir godt nok ivaretatt over tid, vil det sannsynligvis føre til høye kostnader bunnet i fravær, ønske om å bytte jobb, konflikter, etc. Dette kan forhindres, bare du kommer tidlig nok på banen og er velment nysgjerrig på hvordan den ansatte oppfatter sin arbeidssituasjon. Da kommer du i posisjon til å legge forholdene til rette for gode leveranser og motivasjon sammen med den ansatte, og det er ikke vanskelig. Med 1,5 times opplæring, vil lederne være skodd til å bruke både verktøy og forstå metoden. Du kan lese om de positive resultatene av forskningen handelshøyskolen BI har gjort på Motivati-metoden her.

7 grunner for å velge Motivati:

Avtal demo

En demo gir deg en innføring i metoden for medarbeidersamtalen med Motivati. La oss få vise deg hvordan du bygger gode relasjoner raskere og kan lede mer effektivt.

Vi gir også en omvisning i verktøyet, som gir deg oversikt over funksjonalitet og brukervennlighet – du vil også få mulighet til å stille spørsmål. En demo har normalt en varighet på inntil 45 min.

Meny