Motivati gir det beste utgangspunktet for verdifulle medarbeidersamtaler!

Den største utfordringen med medarbeidersamtalen har vært mangel på individuell tilpasning. Det har vi gjort noe med, og funnet en smart løsning som øker nytteverdien til medarbeidersamtalen betydelig. Dette er også bekreftet via en stor effektstudie i regi av Handelshøyskolen BI.

Les mer om forskningen her

Med Motivati blir det tydelig hvilket fokus samtalen bør ha

Før samtalen svarer alle på samme forberedende undersøkelse. Den passer til alle roller og virksomheter, og likevel få dere et individuelt tilpasset utgangspunkt for samtalen.

Resultatet er en motivasjonsanalyse som viser hvordan medarbeider opplever sin arbeidshverdag, hva hen synes er viktig og ikke så viktig, og hvordan hen tenker dette blir ivaretatt.

Leder og medarbeider forbereder seg til samtalen med utgangspunkt i motivasjonsanalysen.

Da blir det helt tydelig for begge hva samtalen bør dreie seg om. Medarbeider vil oppleve at samtalen blir mer relevant ved å få snakke om det som faktisk gjenspeiler egen arbeidssituasjon. En verdifull effekt er at dere får mulighet til å bygge en god relasjon raskere – samtidig får du som leder god støtte til å utvikle medarbeiderne slik at de

  • Forstår rollen og arbeidsoppgavene sine
  • Tar ansvar for eget arbeid
  • Leverer oppgavene sine på en god og effektiv måte

Les mer om metoden

«Med Motivati, har vi fått et enkelt lederverktøy med en metode som hjelper oss å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere. Vi sparer mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene.»

Trond Kristiansen, Adm. Dir. Electronova AS

Leder får unik innsikt til å utvikle sitt eget lederskap

Resultatene i Motivati kan aggregeres.  Det gir stor verdi å kunne reflektere over avdelingsresultatet etter å ha snakket med hver enkelt. Har alle forbedringsrom blitt tatt vare på i de individuelle samtalene? Er det områder i lederrollen jeg trenger å videreutvikle? Innsikten gir lederne mulighet til å utvikle seg selv og organisasjonen, og dermed få mer ut av rutinen rundt medarbeidersamtalen enn man tidligere har vært vant med.

Handlingsplan for god og sømløs oppfølging

Det skapes ofte forventninger etter en medarbeidersamtale, som like ofte ikke innfris fordi aktivitetene man blir enige om i samtalen ikke blir fulgt opp. Dette er ivaretatt i Motivati ved at hver enkelt har sin handlingsplan hvor det legges inn aktiviteter. Medarbeideren får automatisk påminnelse om fremdriftsrapportering. Slik kan man lettere sørge for en god og kontinuerlig utvikling som skaper fremdrift og resultater.

Les mer om verktøyet.

Motivati Handlingsplan

«Motivati gir oss tilgang til et velprøvd og tilpasset rammeverk. I tillegg får vi god oppfølging og sparring med faglige sterke rådgivere. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å gjøre medarbeidersamtalen verdifull for alle parter.»

Linda Berglund Ekstrøm, HR-rådgiver i Entur AS

Spørreundersøkelser som utgangspunkt for dialog

Motivati deler en bank med flere spørreundersøkelser som kan støtte dialog og utvikling i alle faser av ansettelsen. Disse kan brukes som kartlegging eller som forberedelse til individuell dialog. Undersøkelsene kan enkelt tilpasses egne behov, eller dere kan lage egne undersøkelser.

7 gode grunner til å velge Motivati:

  • Motivasjonsanalyse som setter fokus på det som er viktig i medarbeidersamtalen
  • Helthetlig oppfølging av hver enkelt ansatt
  • Bygger gode relasjoner raskere
  • Trygger lederne i sin rolle
  • Tidsbesparende
  • Smart funksjonalitet
  • Enkelt å implementere – enkelt å bruke

Les mer om verktøyet her

La oss få vise deg hvordan du kan få mer ut av medarbeidersamtalen:

Noen av våre kunder