25. mai kl.09.00-09.30

Webinar | Medarbeidersamtalen med Motivati

Motivasjonsanalyse som mal for medarbeidersamtalen

Den største utfordringen med medarbeidersamtalen har vært mangel på individuell tilpasning. Det har vi gjort noe med, og funnet en smart løsning som øker nytteverdien til medarbeidersamtalen betydelig. Dette er også bekreftet via en stor effektstudie i regi av Handelshøyskolen BI.

I Motivati er vi opptatt av at dialogen er det viktigste verktøyet en leder har, men det er heller ikke det enkleste. Vi har derfor utviklet en motivasjonsanlyse som helt tydelig viser hva samtalen bør dreie seg om, og som hjelper leder og medarbeider til en konkret og verdifull dialog.

Handelshøyskolen BI har også gjennomført en stor effektstudie som viser at Motivati fungerer bedre enn de tradisjonelle skjemaene på helt sentrale områder.

I løpet av en halvtime vil du få innsikt i

  • hvorfor motivasjon er en joker i arbeidssituasjonen
  • hvordan Motivati sin motivasjonsanalyse øker nytteverdien av medarbeidersamtalene
  • hvordan Motivati på en enkel måte støtter utvikling av medarbeider- og lederskap

Vel møtt!

Bli med på webinaret:

Påmelding avsluttet
Meny