6. april kl.09.00-09.45

Webinar | Motivasjon – hva er det og hvorfor er det så viktig?

medarbeidersamtale-mal-endringsledelse

Hvorfor maser vi så mye om motivasjon i ledelsesfaget? Det er ofte fristende å hoppe over det, fordi det er så uhåndgripelig og kan derfor være vanskelig å tilnærme seg og jobbe med i praksis.

Har du motiverte medarbeidere kan du og virksomheten din oppnå bedre resultater. Forskning viser at det stemmer – og det viser også at din lederadferd har stor påvirkning på nettopp motivasjonen hos dine medarbeidere.

I dette webinaret skal vi forsøke å svare på

  • Hvorfor motivasjon er så viktig
  • Hvorfor det er vanskelig
  • Hvordan du som leder kan jobbe med motivasjon i praksis.

Avslutningsvis vil vi også vise Motivati sin motivasjonsanalyse. Der vil vi helt kort konkretisere hvordan motivasjon kan kartlegges og jobbes med i arbeidshverdagen for å legge til rette for motiverte medarbeidere som drar i samme retning.

Påmelding:

6. april kl. 09.00-09.45
Meny