Kompetanseutvikling

Vær forberedt på morgendagen!

Last ned guide for kompetanseutvikling

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes framover. Denne guiden vil gi deg en veiledning på hvordan du kan utvikle kompetanse i din virksomhet med fokus på hver enkelt.Samfunnet er i stadig endring, og synet på hva som regnes som kritisk kompetanse for medarbeidere og ledere likeså. Det betyr at vi må finne dynamiske måter å utvikle kompetansen i tråd med bedriftens overordnede mål, og slutte å bruke tid på svære matriser med utdatert informasjon.

HR-undersøkelsen 2021 i regi av EY og HR Norge, viser at hele 94 % av virksomhetene som deltok, forventer at kompetanseutviklingen vil skje på arbeidsplassen. Det betyr neppe at bedriften skal invitere til en rekke interne kurs, men heller at det meste vil skje gjennom samhandling, jobbrotasjon og at hver ansatt tar et aktivt ansvar for å «følge med i tiden» via ulike nettkilder, webinarer, etc. Da er vi over i en kontinuerlig kompetanseutvikling hvor mye skjer på individnivå, og hvor man ikke for eksempel lenger kan jobbe ut fra felles kompetansebehov for stillingsgrupper.

Denne formen for utvikling gir god mening sett ut fra kunnskapen om at de viktigste behovene våre er å få utvikle og anvende kompetanse, få jobbe autonomt og oppleve tilhørighet. Da blir vi indre motiverte, opplever psykologisk vekst og velvære. Forenes dette med virksomhetens overordnede mål, har vi fått et godt utgangspunkt til å nå målene.

Den høye endringstakten påvirker altså hvordan vi lærer og får nye kunnskaper, og vi er i tillegg avhengig av den enkeltes motivasjon for å få anvendt og utviklet kompetansen. Motivasjonen forløses best gjennom god dialog som har som mål å forene den ansatte og virksomhetens ønsker og behov best mulig, for så å bli enige om veien videre.

Hvordan kan Motivati digitale lederverktøy hjelpe med kompetanseutvikling?

Motivati har en egen modul hvor dere kan dokumentere og sette mål for kompetansen. Funksjonen gir full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse i form av gap-analyser, både på individnivå, avdelingsvis og for virksomheten som helhet.

For å sikre at det ikke er noe som hindrer medarbeideren i å anvende eller utvikle kompetanse, anbefaler vi at dialogen støttes i motivasjonsanalyse med Motivati-metoden. Du kan lese mer om den unike metoden her.

Hva som skal gjøres for at den ansatte skal nå sitt nye kompetansenivå, forankres i den individuelle handlingsplanen. Her kan det rapporteres fremdrift og kommenteres underveis.

Det er også mulig å lage kompetansekartlegginger via spørreundersøkelser hvor de ansatte gir sine vurderinger av egen kompetanse. Undersøkelsene kan være et godt alternativ til å bygge en matrise, og de egner seg godt til å følge opp utviklingen, sammenligne resultater over tid, og til å avdekke om det finnes taus kompetanse i virksomheten.

Vi hjelper gjerne med tips og råd om hvordan din virksomhet kan få en så enkel og dynamisk tilpasset kompetanseutvikling som mulig.

La oss kontakte deg!

Når du henvender deg til oss via et kontaktskjema, vil du i løpet av kort tid bli fulgt opp av en av våre hyggelige og kunnskapsrike kundebehandlere. Om det blir en e-post eller en telefonoppringning, vil være avhengig av hva du ønsker at vi skal hjelpe deg med. Vi vil alltid være opptatt av å hjelpe deg på en så god måte som mulig.


Last ned guide for kompetanseutvikling

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes framover. Denne guiden vil gi deg en veiledning på hvordan du kan utvikle kompetanse i din virksomhet med fokus på hver enkelt.Hvorfor digitalisere? 
  • Eierskapet til informasjonen flyttes fra lederen til virksomheten 
  • Kontinuitet ved skifte av leder  
  • Historikken er lett tilgjengelig 
  • Automatiske påminnelser  
  • Individuell og samlete resultater – mer ut av samme rutine 
  • Innebygget personvern og sikkerhet 
  • Sparer mye tid
  • Les mer om verktøyet og funksjonene

7 grunner for å velge Motivati:

Avtal demo

En demo gir deg en innføring i metoden for medarbeidersamtalen med Motivati. La oss få vise deg hvordan du bygger gode relasjoner raskere og kan lede mer effektivt.

Vi gir også en omvisning i verktøyet, som gir deg oversikt over funksjonalitet og brukervennlighet – du vil også få mulighet til å stille spørsmål. En demo har normalt en varighet på inntil 45 min.

Meny