AKTUELT

Motivati har blitt forsket på: Endelig noe positivt om medarbeidersamtalen!

I årevis har det vært skrevet om og forsket på medarbeidersamtalen, og vi har lest mye om hvor skoen trykker. Likevel har det ikke skjedd vesentlige endringer i hvordan vi forbereder og gjennomfører den viktige dialogen. En ny studie fra Handelshøyskolen BI viser at det nå finnes en forbedret metode.

«De fleste virksomheter bruker fortsatt et skjema lastet ned fra internett, justert til internt bruk. Dette gir en for dårlig individuell tilpasning, og blir for rigid i en hverdag i rask endring», sier gründer og administrerende direktør i Motivati AS, Cecilie Lycke.

Hun har selv over tjue års erfaring som HR-sjef, og har alltid hatt tro på medarbeidersamtalen som navet i utviklingen av medarbeidere og ledere. Samtidig har hun tenkt at her må det gå an å utvikle noe som sørger for at man får mer ut av all tiden som brukes på samtalene. Derfor har hun brukt de siste årene på å utvikle en ny metode som en del av det skybaserte lederverktøyet Motivati.

Nyere forskning fra Handelshøyskolen BI med gode resultater for Motivati

For å sjekke ut om «Motivati-pillen» virker, har Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI gjennomført en feltstudie på Motivati-metoden, under ledelse av førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad. Målet var å kartlegge hvorvidt medarbeidernes opplevelse av medarbeidersamtalen første gang de får forberede seg med Motivati oppleves som signifikant bedre, enn ved bruk av tradisjonelle skjemaer som forberedelse.

Resultatet viser at det det finnes empirisk grunnlag for å si at Motivati-metoden virker signifikant bedre enn de tradisjonelle skjemaene vi er vant med å bruke.

«Vi fant at bruk av Motivati medfører en forbedret opplevelse hos medarbeiderne av

  • samsvar mellom tilbakemeldingene i medarbeidersamtalen og egne prestasjoner
  • opplevd relevans av tema
  • opplevd anerkjennelse

Dette er jo veldig viktige faktorer, så det er gode nyheter, særlig med tanke på at intervensjonen Motivati gjorde var ganske beskjeden med bare 1,5 times opplæring av lederne», sier Arnestad.

SYSCO, en av bedriftene som stilte seg til rådighet for feltstudien, så umiddelbart at dette kunne være nyttig for dem for å få et økt fokus på viktigheten av å gjennomføre en god medarbeidersamtale.

Erfarte dere at forberedelsen med Motivati økte kvaliteten på samtalene, slik resultatet av BI sine undersøkelser tilsier?

«Ja, så absolutt. Vi fikk konsentrert samtalene rundt noen få men viktige områder som utpreget seg i besvarelsene, fremfor å bruke tid på emner som oppleves bra», sier HR-sjef i SYSCO, Kari Haaland Cheek.

«Resultatet er ekstra oppløftende siden annen forskning bekrefter at medarbeidere som synes medarbeidersamtalen er nyttig, blir mer motiverte. De utvikler også en større lojalitet til organisasjonen de jobber i», sier Cecilie Lycke. Hun er også svært fornøyd med at metoden ble testet på et vidt spekter av stillinger, og at den generelt sett fikk gode skår etter første gangs bruk.

Funnene bekrefter at Motivati-metoden har gjennomgående god kvalitet.

For Cecilie har det vært viktig å utvikle et verktøy som kan hjelpe lederne til å mestre oppgaven med å utvikle medarbeiderne bedre. «Da trenger de et enkelt verktøy som støtter prosessene i form av struktur rundt oppfølgingen og dokumentasjonen, kombinert med en god metode. Dette bidrar til en tydelig, involverende dialog som gir selvstendige og fornøyde medarbeidere».

Forskningen og tilbakemeldingene fra kundene tyder på at vi har lykkes godt

Cecilie er begeistret for at det endelig er kommet noe positivt og dokumenterbart om medarbeidersamtalen. «Dette viser at vi ikke behøver å droppe denne viktige dialogen slik mange tar til orde for, tvert imot. Det er en fin arena for å se og anerkjenne hver enkelt ansatt, samtidig som vi sikrer at alle drar i samme retning.»

 

Tone Linn Schanche-Mjånes,

Kommunikasjonssjef, Motivati AS.

Flere artikler

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meny