Torsdag 9. september, kl. 09.00 – 09.30

Webinar | Bli kjent med motivasjonsanalysen som gir medarbeidersamtalene et betydelig løft!

Motivati-dialog

Mange er tilbake fra hjemmekontor med nye eller andre forventninger til arbeidssituasjonen, og det er mye som skal avklares. Medarbeidersamtalen er et bra sted å starte, men hva med å tenke nytt?

I Motivati er vi opptatt av at dialogen er det viktigste verktøyet en leder har, men det er heller ikke det enkleste. Vi har derfor utviklet en motivasjonsanlyse som helt tydelig viser hva samtalen bør dreie seg om, og som hjelper leder og medarbeider til en konkret og verdifull dialog.

Handelshøyskolen BI har også gjennomført en stor effektstudie som viser at Motivati fungerer bedre enn de tradisjonelle skjemaene på helt sentrale områder.

I løpet av en halvtime vil du få innsikt i

  • hvorfor motivasjon er en joker i arbeidssituasjonen
  • hvordan Motivati sin motivasjonsanalyse øker nytteverdien av medarbeidersamtalene og hvordan dette er bekreftet via forskningen
  • hvordan Motivati Lederverktøy på en enkel måte støtter utvikling av medarbeider- og lederskap

Vel møtt!

Bjørn Eirik Roaldstveit Bøe, organisasjonsrådgiver i Motivati

Presentasjonen vil bli holdt av Bjørn Eirik Bøe, organisasjonsrådgiver i Motivati.

Bjørn Eirik har master i arbeids- og organisasjonspsykologi med spesialisering innen ledelse.

Bli med på webinaret

Torsdag 9. september, kl. 09.00 – 09.30

Arrangementet er lukket.

Meny