4. november kl.09.00-09.30

Webinar | Psykologisk trygghet

psykologisk trygghet i team

Psykologisk trygghet har vært et stort tema innen organisasjon og ledelse, spesielt fra da Google i 2016 rapporterte at psykologisk trygghet var den mest avgjørende faktoren for at deres team presterte godt.

Et arbeidsmiljø med høy grad av psykologisk trygghet kjennetegnes av at medarbeiderne kan uttrykke seg og være seg selv uten å bli arrestert for det.

Som leder har du ansvar for å tilrettelegge for dette. Finnes denne tryggheten i ditt arbeidsmiljø?

I webinaret vil vi ta for oss:

  • Hva er de viktigste prinsippene bak psykologisk trygghet
  • Hvorfor psykologisk trygghet er gunstig for innovasjon, læring og endringstilpasning
  • Hvordan man som leder kan jobbe med psykologisk trygghet i team samt en-til-en relasjon

Påmelding avsluttet